Lisens

  • IKK-modulen har en lisens per bruker på web.
  • Ved førstegangs bestilling faktureres det for gjenstående måneder av inneværende år. Deretter blir avtalen automatisk fornyet for ett år av gangen. For mer informasjon se lisensavtalen som følger med produktet.