Rapport og lesetilgang

Når kontrollen er utført avsluttes oppdraget med rapport på utført kontroll. Den viser oversikt over:

  • tester som er utført
  • hva som er kontrollert
  • avvik
  • feil og mangler

Bruk lesetilgangen aktivt for å gjøre det enklere for kunden å følge med på gjennomføringen av kontrollen inkludert tilgang til etablerte avvik, opplastede filer og annet som man vil inkludere i rapporten.