Om KS kvalitetssikringsmodul

  • KS KvalitetsSikring inneholder prosedyrer, sjekklister, tabeller, dokumentmaler inkludert linker til aktuelle organisasjoner som virksomheten er avhengig av mht krav fra omgivelser, kunder og oppdrag. Innholdet er utviklet og bygget opp for passe spesielt godt til bedrifter innen elektro.
  • KS KvalitetsSikring er basert på NS EN ISO:9001 som angir krav som først og fremst har til hensikt å gi tillit til produkter og tjenester og dermed øke kundetilfredsheten. Vellykket kvalitetssikring handler mye om planlegging og gjennomføring av alle forhold som har betydning for et vellykket sluttresultat.
  • KS KvalitetsSikring har en logisk oppbygning hvor man gjennom å aktivisere enkle maler og prosedyrer bygger opp et spesialtilpasset ks-system.I KS er det videre fokus på risikostyring, krav til å gjennomføre risikoanalyser, avvik, avviksbehandling og iverksette tiltak. Alt tilrettelagt for at du raskt skal komme i gang med kvalitetssikring – til nytte både for egen bedrift, kunder og samarbeidspartnere. KS, med modulen NIK, kan benyttes som verktøy opp mot ISO:9001-sertifisering eller anvendes som verktøy uten sertifisering.