Nelfo

Innhold

SpeedyCraft fra Devinco

SpeedyCraft mobil ordreløsning effektiviserer arbeidsdagen for hele bedriften, både på kontoret og blant de som arbeider i felt eller produksjon.

SpeedyCraft er sømløst integrert med økonomisystemet, slik at siste informasjon fra brukerne i felt er til enhver tid oppdatert på kontoret, og motsatt.
 • Registrere timer og kostnader
 • Registrere materiell
 • Registrering og deling av dokumentasjon, sjekklister og bilder
 • Stort utvalg av standardiserte skjema (som NELFO / NRL, varmekabelskjema osv.) for en rekke bransjer. I tillegg kan man opprette egne skjemamaler
 • Ressursplanlegging i kalender
 • To-veis integrasjon med avtaler i Outlook
 • Integrasjon med Boligmappa
 • Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt
 • Kort opplæringstid
 • Integrasjon med ViaTracks elektronisk kjørebok
 • Rask og kostnadseffektiv synkronisering med kontorløsning
 • Automatisk oppgradering av programvare
 • God dokumentasjon og brukerstøtte
 • Integrasjon mot flere lønns-systemer
 • Både offline- og onlineløsninger
 • Kompatibel med nettbrett og mobil fra Android og iOS, samt Windows PC.

Bruksområder
SpeedyCraft har stor nytteverdi for alle bransjer med ansatte som registrere data ute i felten. Informasjon som registreres når den oppstår vil sørge for en mer effektiv og riktig flyt av data enten det er fakturaunderlag, dokumentasjon av utført arbeid, kontroll over lager/utstyr eller andre oppgaver relatert til virksomheten. 

SpeedyCraft Mobile har over 20.000 brukere som arbeider i mange ulike bransjer. Eksempler på typiske brukere er elektrikere, rørleggere, skadedyrteknikere, låsesmeder, entreprenører, vaktmestere, gartnere, snekkere, blikkenslagere, renholds-arbeidere for å nevne noen.

SpeedyCraft Mobile kan brukes som et rent timeregistreringssystem og man kan utvide bruken til å gjelde materiell/lagerstyring, registrering av dokumentasjon, full ressursstyring i kalender, bestilling av materiell fra grossist og flere andre funksjoner.

Skjema tilgjengelig for Nelfo-medlemmer

-          Alvorlig hendelse
-          Avtaleskjema
-          Brannalarmanlegg detektorliste
-          Kursfortegnelse *
-          Bestilling
-          Periodisk Kontroll Bolig *
-          Rapport for risikovurdering og sluttkontroll
-          Risikovurdering *
-          Samvars ekomnett
-          Samsvarserklæring
-          Sluttkontroll – av brannalarmanlegg
-          Sluttkontroll – kameraovervåkningsanlegg
-          Utstyrsdokumentasjon
-          Verifikasjon av ladepunkt for elbil
-          Årskontroll brannalarmanlegg
* finnes i flere varianter

Kontaktinformasjon
Jan Tore Sætre
Tlf 46 40 06 80 / 73 19 74 70

E-post: salg@devinco.com

Les mer på www.devinco.com