Nelfo

Innhold

App laget for montørene i medlemsbedriftene.

Strømulykkeappen viser hvordan man skal forholde seg ved strømulykker.

Dokumenterer avvik og endringer i prosjekter.

Ordbok med faguttrykk. Gratis for Nelfos medlemmer. (norsk-engelsk, engelsk-norsk)