Info angående oppdatering til versjon 10.2

Nytt i versjon 10.2 (Eldata anbud)

  • Nye koder for elektro i henhold til NS 3420 2019
  • Rettelse i lenke produkter mot, EFO base og produsenter
  • Nye lønns og akkord (Arbeid) oppdateringer etter tariffoppgjøret 2020
  • Nye rapporter
  • Oppdatert hjelpefunksjon
  • Diverse mindre programforbedringer

Nytt i versjon 10.1 (Eldata anbud)

 - kalkylestruktur: beholder åpne noder som åpne ved bytte av nivå

 - DEL tast i beskrivelse/merknad/notat korrigert.

 - Bedre avstand mellom Pakke knapp og Kalkyle knapp

 - justering av tariff på post reflekteres i mengde

 - korrigert import fra *.mtf => finner ikke valgt kalkulasjon.

 - korrigert enhetsprisberegning ved negative verdier

 - predefinerte verdier som forhåndsvalg ved opprettelse av aktivitet i kalkyle

 - Adressebok: Kan slette leverandør som er brukt på anbud/tilbud

 - korrigert postnummerering.

 - korrigert renummerering av poster med duplikathåndtering av posisjoner

 - korrigert visning av Brutto materiell i mengde

 - Anbudsnummer i topp av hovedvindu

 - Grønn ferdig merking på hurtigtast Ctrl+G

 - Korrigert tegnsett i filutskrifter fra UTF-8 til ANSI

 - Ingeniør kostnad erstattet og utvidet med prosjektkostnader til fordeling på alle poster

 Prosjektkostnader omfatter:

 - Prosjektering (-timer, -timepris, -kostnad)

 - Prosjektledelse (-timer, timepris, -kostnad)

 - Rigg og drift til fordeling som ikke inngår i spesifikk post

 - Bil kostnader direkte tilknyttet prosjektet

 - Verktøy/leie

 - Risikokostnad (vurdering)

 - Manuell overstyring av tilbudssum (markedsvurdering)

 - Knapp for enkel resetting av markedsvurdering til opprinnelig total kundepris

 - Visning av markedsvurdering i prosent av opprinnelig total kundepris

 Installasjon

Det er kun en setup fil som detekterer hva du har fra før!

Har du tidligere Eldata proff får du automatisk oppgradert til Eldata proff, som uten ekstra kostnader inkluderer både Eldata anbud og Eldata tilbud (Tidligere Eldata og Eltilbud!).

Har du tidligere Eltilbud, får du automatisk oppgradering til Eldata tilbud. Eldata tilbud har alle samme funksjoner som tidligere Eltilbud.

Ønsker du alle funksjonene i Eldata proff kan du enkelt bestille oppgradering. Da får du tilgang til 2 programmer og alle de nye funksjonene for Eldata proff.

Du kan oppgradere direkte fra tidligere versjoner til ny versjon. Følg veiledningen nøye

Filene er klare for installasjon. Kjør programmet/fila direkte etter nedlasting, og følg veiledningen nøye. Installasjonen innholder begge valgene for enten enbruker eller flerbruker.

Følgende lisens og vedlikeholdsbetingelser gjelder ved kjøp og godkjennes ved installasjon.

NB! Brukere som har laget egendefinerte rapportmaler bør først eksportere disse til egen fil som senere leses inn i nytt program.