Data teknisk

Her finner du svar på datatekniske spørsmål. Rundt installasjon. Drift og bruk av programmet.

Avinstallere

Hvordan avinstallerer jeg ELdata?

Denne artikkelen gjelder Eldata 10.x

ELdata må avinstalleres fra kontrollpanelet. Fjern programmer.

Hvis du skal flytte program til annen maskin bør du overføre lisensen først.

Avinstaller

 • Eldata Anbud
 • Eldata Tilbud
 • PostgreSQL
 • psqlODBC

Ved avinstallasjon, blir det liggende database filer på disk. For fullstendig fjerning av data, kan følgende mapper slettes i filbehandler.

%programfiles(x86)%/postgresql

%programfiles(x86)%/Nelfo/Eldata100

%programfiles(x86)%/Nelfo/Tilbud100


Blir lisensen min borte når jeg avinstallerer?

Nei. Lisensfilen blir ikke fjernet når du avinstallerer. De blir liggende igjen på disken din og kan benyttes igjen ved reinstallasjon til samme mappe.

Hvis du derimot skal flytte ELdata til en annen maskin, må du overføre lisensen ved bruk av Lisensbehandling i Bruker Administrator før du avinstallerer.

Lisensfilen er kopibeskyttet og vil ikke fungere ved kopiering til annen maskin.

Lisensiering

Jeg har lagt inn feil lisens nøkkel og trenger å legge inn ny. Hvordan gjør jeg det?

Dersom du har lagt inn feil aktiveringsnøkkel og har fått lisensiert, kan lisenser tilbakeføres med brukeradministrator (ba.exe) på server. Deretter kan du avslutte ELdata og slette lisensfiler Eldata.lic og Eldata.lck i hoved mappe på server. Deretter kan du starte brukeradministrator og lisensiere på nytt med riktig aktiveringsnøkkel. 

 

Jeg vil avlisensiere en ELdata lisens på en gammel maskin. Hvordan gjør jeg det?

Start Bruker Administrator fra ELdatas meny på START knappen. Åpne Rediger menyen og velg Lisensbehandling. Sett antallet som skal overføres, og trykk på avinstaller lisens. Lisensen blir da overført til lisensbank.

Eldata Proff 10.x Start Brukeradmin Proff fra ELdatas meny på START knappen. Åpne Rediger menyen og velg Lisensbehandling. Sett antallet som skal overføres, og trykk på avinstaller lisens. Lisensen blir da overført til lisensbank.

Eldata Tilbud 10.x Start Brukeradmin Tilbud fra ELdatas meny på START knappen. Åpne Rediger menyen og velg Lisensbehandling. Sett antallet som skal overføres, og trykk på avinstaller lisens. Lisensen blir da overført til lisensbank.


Jeg får feilmeldingen "lisensfilen er endret utenfor programmet...". Hva gjør jeg?

Det som har skjedd er at lisensfila har oppfattet en kopiering. Denne lisensen er nå tapt. Du må slette filen ELdata.lic fra ELDATA katalogen. Start ELdata på nytt.

Jeg har mistet en lisens, hvordan får jeg den tilbake?

Send inn en e-post til eldata@nelfo.no

Skriv lisensnummeret og forklaring på hva som har skjedd i e-posten. Så blir det frigjort en lisensnøkkel i lisensbanken.

Jeg har 0 lisenser ledig i lisensbanken og jeg vil installere ELdata på ny maskin. Hva gjør jeg?

Da må du enten frigjøre en lisens fra en gammel maskin, eller så må du utvide lisensbeholdningen på ditt abonnement.

Database

Jeg har fått dollartegn, dollar $ på priser i masseoppstillingen. Det er feil i region og språkinnstillinger. 

Prøvd å finne innstillinger for “valuta” uten å finne noen.
Får feilmelding angående BDE. 

Hva gjør jeg?

 

Vi har da flere forhold som må adresseres:
1.       Regionale innstillinger
2.       BDE
 

Språkinnstillinger

Formatinnstillinger for visning konfigurerer du i Kontrollpanelet. På Windows 7 har vi sett at selv om formatinnstilliger er satt til norsk, så kan det bli vist amerikansk språkoppsett i ELdata. Dersom du har denne situasjonen på din maskin så kan du løse floken ved å oppfriske innstillinger under Region og språk i kontrollpanelet.

 

På sidefliken Formater bytter du fra Norsk, bokmål (Norge) til Engelsk (USA) og klikker på Bruk knappen.
Så bytter du tilbake til Norsk, bokmål (Norge) og klikker på Bruk knappen.

Sjekk også innstillinger på sidefliken Administrativt og kontroller at Gjeldende språk for ikke-Unicode-programmer er satt til Norsk, bokmål (Norge). Hvis ikke kan du endre til dette ved å klikke på knappen Endre nasjonal systeminnstilling.


Klikk på OK knappen når du er ferdig.
Start så ELdata på nytt for å teste.

 


 

Jeg har trøbbel med knappene ‘import’ og ‘eksport’ av filer i Eldata.
Jeg har problemer med utskrift. 
Feilkode $2501 dukker opp. Access violation at address … in module ‘vcldb50.bpl’ …

Hvordan fikser jeg det?
Andre stikkord. An error occurred while attempting to initialize the Borland Database Engine. 

Artikkel

Feilkode $2501 kan korrigeres ved på endre innstillinger i Borland Database Engine (BDE).

Gå til %CommonProgramFiles(x86)%\Borland Shared\BDE
og start bdeadmin.exe som Administrator.

Endre innstillinger for INIT i samsvar med bildet. Lukk og lagre.

Hvis du fortsatt har problem kan du forsøke å sette SHAREDMEMLOCATION=0x6BDE i stedet for 0x5BDE.

 


Sikkerhetskopi av database

Se egen artikkel her.

 

Utskrifter / Rapporter

Hvordan får jeg min egen logo på utskrifter?
 
Anbefaling for firmalogofiler:
Anbefalt filtype: Ukomprimert Windows Bitmap (*.BMP)
Maks 256 farger (8-bit), helst ikke mer enn 16 (4-bit)
Størrelse (BxH): 85 x 56 pixels, 72 pixels/inch (tilsvarer 3 x 2 cm
på skriver)

Hvis du allerede har en eksisterende logofil kan denne skaleres ned
til anbefalinger ved bruk av programvare for bildebehandling.
Lagre logofilen din i ELdatas grafikkmappe. (Mappen Grafikk er en
undermappe til ELdatas installasjonsmappe)

OBS! Hvis du har flerbrukerversjon av ELdata lagrer du filen i
ELdatas grafikkmappe på serveren.

Åpne filen AKALK.INI i ELdatas installasjonsmappe via eksempel notisblokk, ( fila er som regel lokalisert i program fil mappe), endre søkebanen
som nøkkelen FirmaLogo angir til full søkebane for din egen logofil.
OBS! Hvis du har flerbrukerversjon må du gjøre dette i
ELdatas installasjonsmappen på serveren.

Eksempel:
Hvis filen din heter FirmaLogo.bmp og ligger i ELdatas grafikkmappe:

FirmaLogo=C:\Programfiler\Nelfo\ELdata\Grafikk\Nelfo+16.bmp
endres til:
FirmaLogo=C:\Programfiler\Nelfo\ELdata\Grafikk\FirmaLogo.bmp

Lagre endring i AKALK.INI.
Start Rapporter og velg en kunderapport for på se resultatet.

 


Jeg får feilmelding: "Cannot generate report. Invalid BLOB handle i record buffer." Hva er feil?

Løsningsforslag:

Denne feilmeldingen kan korrigeres ved å endre innstillinger i Borland Database Engine (BDE):

Anbefalt løsning: Oppgrader til siste versjon av ELdata og/eller Eltilbud.

Kjør BDE Administrator (bdeadmin.exe) som Administrator! (Høyreklikk og velg Kjør som Administrator)

Stå på sidefliken Databases
Marker ELDATAPG slik at høyre del av vinduet viser "Definition of ELDATAPG"


Kontroller og eventuelt korriger følgende parametere:

 • BATCH COUNT = 200
 • BLOB SIZE = 300
 • BLOBS TO CACHE = 2048
 • LANGDRIVER = Borland NOR Latin-1


Høyreklikk og velg Apply for å lagre endringene.

Lukk BDE Administrator.

For Eldata v7.7 Eltibud 2.7 og tidligere heter databasekoblingen ELDATA.

For Edata v8.x og Eltilbud 3.x   heter databasekoblingen ELDATAPG.

 

Du kan verifisere eller endre konfigurasjonen ved å starte bdeadmin.exe som Administrator.

Du finner bdeadmin.exe i mappen:

C:\Program Files (x86)\Commonfiles\Borland Shared\bde\Nå bør alt virke
Start Eldata eller Eltilbud og test.

 


Kan rapporter eksporteres til xls og word?

Ja. Alle rapporter kan skrives ut til fil av type PDF, TXT (ren tekst), RTF (Word) og XLS (Excel).

Har kunde behov for å redigere på tilbudet ditt?

 

Rapportmalene er definert primært for formål utskrift på skriver eller pdf, og kan gi noe avvikende presentasjon ved utskrift til andre formater.

 

Rapportmaler som er laget spesielt for utskrift til fil finner du i mappen Filutskrifter.

Her finner du et par rapportmaler som kan benyttes til å produsere tekstfil for overføring til eksterne verktøy i tilfelle du får jobben og ønsker å overføre kalkylegrunnlaget som budsjett til gjennomføring/produksjon.

 

For å skrive ut til fil kan du markere for dette i utskriftsdialogen og velge filtype, plassering og navn.Jeg får feilmelding: Access violation at address … in module ‘vcldb50.bpl’ …

Problemet kan skyldes driveren for standardskriveren på maskinen.

Løsningsforslag:

 • Avslutt Eldata.
 • Gå inn i kontrollpanelet på maskinen og bytt standardskriver til en annen. Windows 10: Microsoft XPS Document Writer fungerer.
 • Start Eldata på nytt og forsøk utskrift.

 

Alternativ. Prøv å oppdater skriver driver.

Feilmelding: sqlPakkeResum: Dataset not in edit or insert mode

Denne kan oppstå ved kjøring av Eldata på terminalserver og kan skyldes kollisjoner mellom temporært genererte filer fra Borland Database Engine (BDE).

 

Løsning er å sørge for at snarvei som brukes til å starte Eldata refererer til %TEMP% som oppstartmappe.

Slik korreksjon av snarvei må utføres av Administrator på maskinen hvor Eldata kjører.

Egenskaper for Eldata

Eldata Rapport Utforsker blir ikke vist på skjermen når den startes opp

Eldata Rapport Utforsker blir ikke vist på skjermen når den startes opp. (vises nede på oppgavelinja men ser ikke vinduet)

Symptom:
Eldata Rapport Utforsker blir ikke vist på skjermen når den startes opp.
(vises nede på oppgavelinja men ser ikke vinduet)

Scenario:
Bruk av flere skjermer og bytte av lokasjon med annen skjermkonfigurasjon.

Bakgrunn:
Rapport Utforsker lagrer skjermposisjon fra siste kjøring i filen rbuilder.ini.
Hvis dette var på en skjerm som ikke lenger er tilgjengelig så ser du ikke oppstart vinduet for Rapport Utforsker.

Løsning:
Slett filen rbuilder.ini og Rapport Utforsker vil opprette ny fil.

Filen RBuilder.ini ligger på brukerprofil i mappen:
%localappdata%\RBuilder