Fag/kalkyle tips og råd

Her vil du finne diverse tips og råd for hvordan du oppretter nye anbud/tilbud, legger inn varer, priser, arbeid og pakkeløsninger. Henter inn beskrivelser og prosjektunderlag fra rådgivere, arkitekter og BIM (Bygnings Informasjons Modeller) underlag. Hvordan du leser inn prisfiler og rabattunderlag fra dine grossister. Og hvordan du gjennom en kalkyle kan få full oversikt på ditt materiell, ditt arbeidsunderlag, dine kostnader, og sluttresultat. Hvordan du kan ta ditt underlag videre over i bransjens økonomisystemer, over i prosjekt plan verktøy, for bestilling av materiell, oppsett av prosjekt regnskap og for selve prosjekt gjennomføringen.

Her finner du tips og veiledninger rundt de forskjellige prosessene. Fra anbuds og tilbudsfasen, planlegging, gjennomføring av prosjektet.

Anbud / Tilbud / Gjennomføring

Hvordan bygger jeg opp ny struktur for mitt anbud eller tilbud?

Du kan bygge opp din struktur egendefinert. Se hjelp i programmet om det.
Vi anbefaler å bruke den innebygde strukturen som ligger i Eldata i henhold til de anerkjente Norske Standardene

NS 3450 : 2006 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg -Redigering og innhold av konkurransegrunnlag, tillegg A Faginndeling

NS 3451 :2009 Bygningsdelstabell

NS 3420 serien. Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.Særlig deler for elektro W (Elkraft og teleinstallasjoner) og X (Installasjon av teleteknisk utstyr).


Hvordan kopierer jeg mitt anbud, eller kopierer fra tidligere til nytt?

Dette kan du kun gjøre i Eldata anbud! 

Det er 2 muligheter.

Alternativ 1.

Åpne prosjektet du vil kopiere. Klikk en gang til på Eldata anbud ikonet på skrivebordet. Sett vinduene ved siden av hverandre. Merk at du kan kun kopiere fra og til samme nivå. Strukturer i Eldata anbud og Eldata tilbud bygges opp i 3 nivåer. Så i Eldata anbud kan du kun kopiere fra til samme nivå. 

blobid6.png

 Alternativ 2.

Opprett nytt anbud/prosjekt. Velg Kopier fra mal. Finn mal eller prosjekt du ønsker å kopiere, og hvilke nivåer du vil ha. Klikk på hjelp i funksjonen for mer informasjon.

blobid7.png
 

Hvordan virker mengde, masse og innholds vinduet?
Klikk på hjelp i programmet, søk på mengde

 


Hvordan overfører jeg anbuds/tilbuds informasjon til VISMA Contracting

Vi har blitt enig med VISMA Contracting om nøkkeltallsinformasjon som kan være nyttig over i ett økonomisystem. Ved å overføre anbudet/tilbudet til økonomisystemet, så får du mulighet til å få all nøkkeltallsinformasjon, arbeidstimer og materiell med Elnummer og produktinformasjon, over til dette, for deretter å opprette ett prosjektregnskap, bestille materiell, og føre timer i forhold til antall timer kalkulert. Vi supporterer ikke bruk av selve økonomisystemet! Dette er ett forhold mellom de og dere. 

Overfør ditt grunnlag, ved å ha en aktiv kalkyle. Klikk på Rapporter knappen. Velg mappa Filutskrifter under Rapportmaler for Eldata. Dobbeltklikk på rapporten "Eksport Eldata - Visma Contracting". Klipp på printer ikonet i rapport vinduet. Velg "Print to File"  og lagre fila som Text File, på din maskin eller server. 

Følg deretter denne veiledningen fra Visma Contracting


Hvordan overfører jeg anbuds/tilbuds informasjon til Microsoft Dynamics AX Axapta

Vi har blitt enig med leverandøren om nøkkeltallsinformasjon som kan være nyttig over i ett økonomisystem. Ved å overføre anbudet/tilbudet til økonomisystemet, så får du mulighet til å få all nøkkeltallsinformasjon, arbeidstimer og materiell med Elnummer og produktinformasjon, over til dette, for deretter å opprette ett prosjektregnskap, bestille materiell, og føre timer i forhold til antall timer kalkulert. Vi supporterer ikke bruk av selve økonomisystemet! Dette er ett forhold mellom de og dere. 

Overfør ditt grunnlag, ved å ha en aktiv kalkyle. Klikk på Rapporter knappen. Velg mappa Filutskrifter under Rapportmaler for Eldata. Dobbeltklikk på rapporten "Eksport Eldata - Visma Contracting". Klipp på printer ikonet i rapport vinduet. Velg "Print to File"  og lagre fila som Text File, på din maskin eller server. 
Følg deretter denne veiledningen fra Microsoft Dynamics AX Axapta hvis veiledningen er feil vennligst ta dette opp med leverandøren av økonomisystemet slik at vi kan få til ny veiledning. 


Hvordan overfører jeg min prosjekt informasjon til MS Project? 

En god prosjektoverføring er avhengig av at du har en god struktur i anbuds/tilbudsunderlaget ditt. At du har definert riktige aktiviteter i kalkylestrukturen slik at du enklere kan lage gode strukturer i MS Project er derfor viktig. 

Overfør ditt grunnlag, ved å ha en aktiv kalkyle. Klikk på Rapporter knappen. Velg mappa Filutskrifter under Rapportmaler for Eldata her er det 3 rapporter over til MS Project man kan velge mellom. Du velger den som gir deg den strukturen du selv ønsker. Følg veiledning under. 

Lenken nedenfor installerer mal og dokumentasjon for overføring av data fra Eldata til MS Project 2016 til mappen Tillegg\msp2016 under Eldata 10’s installasjonsområde på maskinen. Se veiledning. Kjør program under.  

Veiledning for overføring Eldata anbud prosjekt til MS Project 2016

Program for installasjon av mal MS Project 2016

Beskrivelser for tidligere MS versjoner

Program for installasjon av mal MS Project 2013.

Program for installasjon av mal MS Project 2010.

Veiledning Overføring Eldata til MS Project 2010

 

Fil Overføring Eldata til MS Project 2007

Fil Overføring Eldata til MS Project før 2007

Her finner du tips og veiledninger rundt de forskjellige prosessene. Fra anbuds og tilbudsfasen, planlegging, gjennomføring av prosjektet.

Akkord

Tak veggbokser 420.10

Ved tariffoppgjøret 2020 ble det foretatt endringer i akkordtariffen dette påvirker pakker eller poster i Eldata som bruker disse akkord kodene, slik at man får lavere netto akkord:

Rettelsesbladet beskriver spesielt endringer av punkt 420.10, Vegg - tak - påveggsboks.

Dette er løst i Eldata ved at pakker som bruker dette punktet (420.10) også har lagt inn punkt 555.10 for å få med kopling. Brukere må selv vurdere der det er spesielt avvik som punktet for komfyrvakt eller tilsvarende (andrepunkter i 555 eks komfyrvakt). 

Endringene påvirker ikke tidligere prosjekter i Eldata med mindre du oppdaterer kalkylen som nevnt under.

Endringene i pakkeregisteret oppdateres ved å kjøre denne oppdaterings fila for pakkeregister oppdatering.

Deretter må du gå inn i historikk kalkulasjon på prosjektet du ønsker å oppdatere.

Etter oppdateringen, så vil pakker med både 420.10 og 555.10 utgjøre en total netto akkord på 35,74, noe som er høyere enn det som ligger i dagens akkord tariff 2016-2018 på 29,74. Endringen er ikke synliggjort i gjeldene akkord tariff, og fremgår kun i rettelsesbladet.

Vi henviser forøvrig til info sider om tariffavtaler og lønnssatser.

Hvis du ikke har tid til å ordne oppdatering nå, så kan du legge inn akkord post 555.10 på de pakkene eller postene som er påvirket av endringene.   

Automatisk pris og rabatt nedlaster

Automatisk pris og rabatt nedlaster

Nye Eldata proff inneholder en helt ny løsning for automatisk innlesing av pris filer, og rabatt filer fra dine leverandører og grossister. Gjennom ditt kundeforhold vil du få brukernavn og passord til leverandøren din sin ftp nettadresse. Derved kan du sette opp Eldata til automatisk å lese inn nye filer og priser når leverandøren oppdaterer sine priser. Dette sikrer deg at du hele tiden har oppdaterte priser i forhold til materiell og valuta endringer som kan føre til stadige endringer på ditt materiell. 

Se denne brukerveiledningen for oppsett av prisnedlasteren. 

Eksportere kalkylegrunnlag, pakker og beskrivelser

Eksportere kalkylegrunnlag, pakker og beskrivelser

Du kan eksportere og lagre ditt kalkyleunderlag, for å utveksle eller lagre som mal til senere bruk. Eller du kan eksportere ferdig kalkulert underlag fra tidligere importert beskrivelse fra Byggherre, Rådgiver i henhold til NS 3420. 

Eksport av Mengdeberegning, NS 3459 Pristilbud, Adressebok, Firmaopplysninger, Prioritet produsent, Pakkeregister (Egendefinert), Akkordtariff, Adresse

Les i ELdata brukerveiledning

Import prisfil, rabatt fil, beskrivelse, kalkylemaler

Har dere noen eksempel maler eller strukturer?

Nye versjoner kommer med eksempel maler, og du kan åpne flere vinduer sammen for å klippe og lime strukturer mellom vinduene, se egen artikkel om det. 

Du kan også lese inn noen eksempel strukturer her:

Mal bolig 85 kvadrat 55 punkter

Mal forretningsbygg

Mal NS 3450 og NS 3451

Import Pris og rabattfil

Hvordan importerer jeg prisfiler og / eller rabattfiler fra Grossist, leverandør, produsent, kjede?

Last ned info om oppsett av automatisk prisnedlaster i Eldata proff her.

De som har Eldata tilbud som eneste løsning leser inn manuelt som tidligere (vist i bilde under). 

Priser fra grossist til installatør, er ett forhold mellom grossist og installatør. De som er registrerte installatører får eget brukernavn og tilgang til sine grossisters pris og rabattfiler. Disse kan deretter importeres til Eldata eller Eltilbud. Filene er i EFO/NELFO format. De ligger ofte tilgjengelige i forskjellige formater. 1.0 til 4.0, 4.0 er siste og nyeste format. Det som er viktig er at du har både pris og rabattfil i samme format. At du passer på å lese inn dine filer på riktig grossist.  

Eksempel beskrivelser og prisforespørsler fra rådgivere og andre oppdragsgivere.

Beskrivelse og prisforespørsel

Import, NS 3420 beskrivelse, i henhold til NS 3459 prisforespørsel. Mengde, beskrivelse, fra ISY Linker, Focus anbud, ByggOffice og andre  som leverer beskrivelser i henhold til NS 3459 i XML, gab fil eller tilsvarende,

Eldata importerer beskrivelse filer kun i xml format! Får du beskrivelsen i annet format, som for eksempel som gab fil fra G-prog, så må du enten be rådgiver om å sende deg xml fil, eller laste ned gratis visning program fra ISY Linker. Eller om du får filen fra Focus anbud ta kontakt med Focus 

Eldata 10.2 regulering av masse

Eldata 10.2 regulering av masse

Jeg får ikke lenger spørsmål ved regulering av mengde i mine poster.

Sjekk at feltet "Vis spørsmål ved regulering av masse" er huket av. 

Eller:

Filen HKLM-ELDATA_RegMasse.reg aktiverer MasseRegulering som forhåndsvalg for alle Eldata brukere på maskinen. Hvis du har flere terminalservere som kjører Eldata klient så bør endringen legges inn på alle disse.

Regulering av masse fungerer ikke etter oppgradering til Eldata 10.2.

Spørsmål om regulering av masse er blitt endret til forhåndsvalgt av, men kan slås på under Egenskaper for bruker i Administrator gruppen.

 

Hvis du vil aktivere funksjonen for alle brukere av Eldata som tidligere:

  • Logg inn som administrator på maskin som kjører Eldata 10.2 klient.
  • Last ned og pakk ut arkivfilen EldataRegMasse.zip.
  • Kjør filen HKLM-ELDATA_RegMasse.reg for å aktivere Vis spørsmål regulering av masse for alle Eldata brukere på maskinen.