Fag/kalkyle tips og råd

Her vil du finne diverse tips og råd for hvordan du oppretter nye anbud/tilbud, legger inn varer, priser, arbeid og pakkeløsninger. Henter inn beskrivelser og prosjektunderlag fra rådgivere, arkitekter og BIM (Bygnings Informasjons Modeller) underlag. Hvordan du leser inn prisfiler og rabattunderlag fra dine grossister. Og hvordan du gjennom en kalkyle kan få full oversikt på ditt materiell, ditt arbeidsunderlag, dine kostnader, og sluttresultat. Hvordan du kan ta ditt underlag videre over i bransjens økonomisystemer, over i prosjekt plan verktøy, for bestilling av materiell, oppsett av prosjekt regnskap og for selve prosjekt gjennomføringen.

Her finner du tips og veiledninger rundt de forskjellige prosessene. Fra anbuds og tilbudsfasen, planlegging, gjennomføring av prosjektet.

Anbud / Tilbud / Gjennomføring

Hvordan bygger jeg opp ny struktur for mitt anbud eller tilbud?

Du kan bygge opp din struktur egendefniert. Se hjelp i programmet om det.
Vi anbefaler å bruke den innebygde stukturen som ligger i Eldata i henhold til de annerkjente Norske Standardene

NS 3450 : 2006 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg -Redigering og innhold av konkurransegrunnlag, tillegg A Faginndeling

NS 3451 :2009 Bygningsdelstabell

NS 3420 serien. Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.Særlig deler for elektro W (Elkraft og teleinstallasjoner) og X (Installasjon av teleteknisk utstyr).


Hvordan kopierer jeg mitt anbud, eller kopierer fra tidligere til nytt?

Dette kan du kun gjøre i Eldata anbud! 

Det er 2 muligheter.

Alternativ 1.

Åpne prosjektet du vil kopiere. Klikk en gang til på Eldata anbud ikonet på skrivebordet. Sett vinduene ved siden av hverandre. Merk at du kan kun kopiere fra og til samme nivå. Strukturer i Eldata anbud og Eldata tilbud bygges opp i 3 nivåer. Så i Eldata anbud kan du kun kopiere fra til samme nivå. 

 Alternativ 2.

Opprett nytt anbud/prosjekt. Velg Kopier fra mal. Finn mal eller prosjekt du ønsker å kopiere, og hvilke nivåer du vil ha. Klikk på hjelp i funksjonen for mer informasjon.