Registre

Anbud

Jeg har problemer med å eksportere xml-fil fra ELdata. Skal importere til G-prog linker, men når jeg titter på xml-filen er denne ikke komplett.
Hva er problemet?

 

Problemet ditt skyldes sannsynligvis at eksport rutinen ikke finner opprinnelig pristilbud, og får dermed ikke tak i opprinnelig struktur som dine enhetspriser skal flettes mot.
 
På enbruker installasjoner av ELdata er dette normalt ikke noe problem, men dersom du benytter en nettverksversjon av produktet og klientmaskinene ikke peker til samme område for mellomlagring av xml filer, og du benytter forskjellig klient til import og eksport, så kan denne situasjonen oppstå.
 
Løsningen i slike tilfeller er å reservere et felles område for ELdatas mellomlagring av XML filer, og sette peker i Windows Registry som peker til dette.
Til felles område for XML filer anbefaler jeg å benytte xml mappen under ELdatas hovedinstallasjon på server.
Dersom ELdata hovedinstallasjon er installert på en server med navnet MINSERVER og ELdatas instalklasjonsmappe er delt ut til brukere med navnet ELDATA:
Eks: \\MINSERVER\ELDATA\xml
 
Deretter kopierer du inn til dette felles området samtlige xml filer som ligger i mappen xml på den enkelte klient under ELdatas lokale installasjonsområde på klienten.
(Dette er vanligvis C:\Programfiler\NELFO\ELDATA\XML, men kan avvikes ved installasjon)
 
Så setter du peker i registry på samtlige klientmaskiner til å peke på xml filene som er lagt på fellesområdet.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NELFO\ELDATA\Felles:
XMLFilsamlingPath=\\MINSERVER\ELDATA\XML
 
 
Så eksporterer du tilbudet på nytt.
 
På maskiner med 64 bit operativsystem vil du finne hovednoden for ELdata i registry her:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NELFO\ELDATA
 

 
 
Kan jeg ta vare på anbud på fil?  
 
Du kan eksportere anbud til fil av type *.mtf, men denne filtypen tar kun med anbudets struktur med kalkyleunderlag, og ikke selve kalkylen.

For sikkerhetskopiering bør du ta vare på databasen eldata.db og eldata.log

Pakkeregister

Hvordan lager jeg egendefinerte pakker i Eldata?

Dette er beskrevet i brukerveiledningen.

Meld deg gjerne på kurs via Nelfoskolen eller ring oss for veiledning. 

Hvor finner jeg siste versjon av Pakkesystemet? 

Siste versjon av Pakkesystem for bruk i ELdata er inkludert i siste versjon av programmet, oppdaterte registere mellom programversjoner finner du på hjemmesidene til ELdata.

www.nelfo.no/eldata

Klikk på fliken last ned. 

Når du oppdaterer ELdata Pakkesystem bør du også laste ned og importere siste versjon av ISO Tekst vareregister.

Vareregister

Hvor finner jeg varefiler og rabattfiler fra min egen grossist? Og hvilke formater skal jeg bruke?

Ta kontakt med grossisten din og be om tilgang på varefil og rabattavtale i EFO/NELFO versjon 4.0 format. Etter at du har importert filene i ELdata finner du vareutvalget fra grossisten din i ELdatas vareliste. 

Varefiler og rabattfiler får du via din grossist. Viktig å også laste ned siste ISO vareregister og pakkeregister fra produktets hjemmeside.

ISO vareregister er ikke for kalkulering men legges alltid sist blant varelistene og grossist valget ved kalkulering som en kontroll. ISO vareliste er ett snitt av alle grossister, og inneholder alle varene i våre pakkeregistre. Men får du vare på ISO pakkeregister ved kalkyle har du enten ikke lagt inn alle dine grossister, eller dine grossister har ikke varen! Da må du sørge for å legge inn flere, eller velge en annen vare. ISO varefilen er ikke ment å være kalkulasjonsgrunnlag!

Opplysninger om hvilke filformater som programvaren støtter for import av vare- og rabattfiler er dokumentert i hjelp systemet for Import modulen. (Klikk på Hjelp knappen i Import bildet)
 
Utdrag fra dokumentasjonen:
Følgende formatbeskrivelser for vare- og rabattfiler er implementert:
 
EFO/NELFO vareformat versjon 4.0
EFO/NELFO rabattformat versjon 4.0
 
EFO/NELFO vareformat versjon 1.0
EFO/NELFO rabattformat versjon 1.0

 

Jeg vil ha inn varer og rabatter fra mine leverandører. Hvordan kan de lage en EFO/NELFO fil som kan leses inn i Eldata eller Eltilbud? 

Alle leverandører kan generere filer for innlesing inn i Eldata eller Eltibud på åpent format kalt EFO/NELFO format. For at din leverandør skal kunne levere sine vare og rabatt filer på dette formatet, så må de følge beskrivelsen og reglene i formatet som vedleggene under viser til. 

EFO/NELFO filformat pakket

Beskrivelse vare format

Beskrivelse rabatt format

Rabattavtaler

Har rekkefølgen på innlesning av rabattavtale og varefil betydning? 

Nei. Du kan lese inn rabattavtaler og varefiler i vilkårlig rekkefølge.

Etter innlesning av rabattavtale vil selvkostpriser for avtalen alltid bli beregnet.

Etter innlesning av varefil vil selvkost for eksisterende rabattavtaler alltid bli rekalkulert.


Hvilket format må rabattavtalen ha for at jeg skal kunne lese den inn i ELdata? 

Leverandør eller grossist kan gi deg en fil som inneholder dine rabattsatser og priser i samsvar med inngått avtale.

I ELdata kan du lese inn rabattavtaler som følger filformatet EFO/NELFO Rabattavtale versjon 4.0 eller versjon 1.0.

Vi anbefaler at du benyttes rabattavtale og varefil fra samme versjonsnummer. 


Hva er Standard rabattavtale?

Standard rabattavtale er den faste rabattavtalen som du har inngått med leverandøren din, og som gjelder uavhengig av prosjekt.


Jeg vil ha inn varer og rabatter fra mine leverandører. Hvordan kan de lage en EFO/NELFO fil som kan leses inn i Eldata eller Eltilbud? 

Alle leverandører kan generere filer for innlesing inn i Eldata eller Eltibud på åpent format kalt EFO/NELFO format. For at din leverandør skal kunne levere sine vare og rabatt filer på dette formatet, så må de følge beskrivelsen og reglene i formatet som vedleggene under viser til. 

EFO/NELFO filformat pakket

Beskrivelse vare format

Beskrivelse rabatt format