Ny programstruktur

Fra og med 01.01.2021 går Febdok bort fra løsningen med grunnpakke + moduler. I forkant av versjon 7.0. 
Med alle de nyhetene som nå lanseres ville det blitt et ufornuftig antall moduler.


Hva betyr dette i praksis?

Febdok deles inn i tre pakker; Start / Pluss / Komplett

  • Start inneholder alt det du har i dag + generator og impedansjordet nett.
  • Pluss inneholder i tillegg oversiktsdialogen, mulighet for eksport til .csv og å kunne beregne anlegg uten begrensninger.
  • Komplett inneholder scenario, egne dimensjoneringskriterier, kurs til statisk switch og i tillegg CTS-bryter med to forsyningsmuligheter til fordeling.

Nelfosky

Fordel når versjon 7.0 lanseres:

Hvis du har Febdok via Nelfosky får du oppgradert ett nivå tilsvarende prisen til nivået under. Det vil si at alle som har Febdok via Nelfosky starter på Febdok Pluss – til prisen av Febdok Start og du får Febdok Komplett til prisen av Febdok Pluss.

Med Nelfosky får du i tillegg:

  • Alltid siste programversjon
  • Alltid oppdatert leverandørdatabase
  • Lagring av Febdok-brukerdata i sky
  • Backup av Febdok-brukerdata
  • Lagringsområde for Febdok-filer
  • Digital utgave av NEK 400:2018 via elbok.no
  • Mulighet for å utvide med annen programvare i skyløsningen