Vi har fått ny spørsmål og svar

Mer oversiktlig struktur og forbedret søkekvalitet

Innhold

Prisstruktur moduler

Vær oppmerksom på at antall modulrettigheter må være likt med antall brukerrettigheter i ditt abonnement. Dette gjelder generator og impedansjordet nett. 

 
For språkpakker gjelder engangskost + vedlikehold.