Vi har fått ny spørsmål og svar

Mer oversiktlig struktur og forbedret søkekvalitet

Innhold

Nelfosky

Her tar vi spørsmål rundt Febdok i Nelfosky. Vi har laget underkategorier for at du lettere skal kunne finne ditt spørsmål.

Om Febdok i Nelfosky

1. Hvordan er overgangen fra Febdok server til Nelfosky?

Logg inn på denne adressen. Der kan du bestille en "Nelfosky Desktop Bruker", som gir 1 person tilgang til Nelfosky. Opprettelsen av "Nelfosky Desktop Bruker" krever lisensnummer og en primærkontakt til lisensen. Under bestilling kan det hukes av for hjelp med installasjon av Febdok i Nelfosky, ved behov (primærkontakten blir da kontaktet av Visolit). 
 
Likt antall "Nelfosky Desktop Brukere" som personer som bruker det.

2. Er Nelfosky sikkert?

Ja, du kan lese mer om Nelfosky på www.nelfosky.no
Nelfosky inkluderer to-faktor sikkerhet, automatisk backup, oppetidsgaranti og kontinuerlig driftsovervåking.