Innhold

Hva er NIK-app?

NIK-app kan brukes med modulene NIK-, PBL og KS og er "webversjonen" i lomma ute der du jobber.

Med appen kan du lese og bruke prosedyrer, fylle ut sjekklister og tabeller og lese alle dokumenter tilknyttet det enkelte prosjekt. I tillegg kan du lese tegninger, skjemaer og øvrige prosjektdokumenter prosjektleder legger ut i prosjektet. Her registrer også avvik og endringer på selve prosjektet.

Ved å bruke NIK-app på prosjektene vil virksomheten ha full kontroll på hvem har gjort hva, da all aktivitet spores på tid, sted og person.

 

NIK-app gir deg nye digitale muligheter:
 • Se og les aktuelle prosedyrer for prosjektet
 • Lese dokumenter, se tegninger og skjemaer for det aktuelle prosjektet
 • Fylle ut sjekklister og tabeller i sanntid
  - Lage egne
  - Redigere eksisterende
  - Etablere avvik på sjekklistepunkter, også med fotodokumentasjon
 • Opprette avvik, inkludert sporing; person, dato & tid
 • Opprett endringsmelding
 • Kontroll på hvem har gjort hva når. All aktivitet spores på tid, sted og person
 • Ta bilder for dokumentasjon som lagres rett på prosjektet
 • WEB-hotell
  - Lese tegninger og dokumenter (mange filformat)
  - Redigere Word- og Excel dokumenter på telefon/nettbrett

Alt du kan gjøre på pc kan man gjøre i app av den enkelte montør på det enkelte prosjekt.

Bestilling og fakturering

Fri bruk av NIK-appen inngår i lisensavtalen.

Nedlasting og tilgang

Du gjør følgende:

 • Administrator tildeler brukernavn og passord til app-brukere i NIK.
 • Last ned appen fra
  Google Play
  Appstore
 • Når appen åpnes for første gang må navn, brukernavn og passord oppgis.

Forutsetning

 • Bruk av NIK-app forutsetter NIK/KS/PBL-lisens
 • Appen er tilgengelig for Android-brukere og iOS

Spørsmål?

Ring oss på 47 83 30 30

Eller send en e-post: nik@nelfo.no