Nelfos arbeid med seriøsitet og prosjektgjennomføring

Nyheter om seriøsitet i arbeidslivet

  1. Statsbudsjettet 2024: For lite, for sent

    - Nok en gang velger regjeringen å lukke øynene for det enorme potensialet for konfliktfri energi som kan hentes fra energieffektivisering og lokal solkraftproduksjon, sier Tore Strandskog i Nelfo.

  2. Offentlige kontrakter: Skjerper kravene til lærlinger

    – Regjeringens skjerping av kravene til lærlinger når det offentlige kjøper inn tjenester er i tråd med det Nelfo har sagt tidligere, men vi mener de burde stilt enda strengere krav, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

  3. Ny veileder om innleieregler

    Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå utarbeidet en veileder for bedrifter som av ulike grunner har behov for å leie inn arbeidskraft.