Nelfos arbeid med seriøsitet og prosjektgjennomføring

Nyheter om seriøsitet i arbeidslivet

 1. Statsbudsjettet 2024: For lite, for sent

  - Nok en gang velger regjeringen å lukke øynene for det enorme potensialet for konfliktfri energi som kan hentes fra energieffektivisering og lokal solkraftproduksjon, sier Tore Strandskog i Nelfo.

 2. Offentlige kontrakter: Skjerper kravene til lærlinger

  – Regjeringens skjerping av kravene til lærlinger når det offentlige kjøper inn tjenester er i tråd med det Nelfo har sagt tidligere, men vi mener de burde stilt enda strengere krav, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

 3. Ny veileder om innleieregler

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå utarbeidet en veileder for bedrifter som av ulike grunner har behov for å leie inn arbeidskraft.

 4. Innleieforbud fra 1. april

  Nå er forskriften som gjør at det blir forbudt med innleie i byggebransjen i Oslofjord-området klar. Les mer om hvordan dette rammer bedriftene.