Bilde som viser en demning

Elektrifisering

Utvikling og utbredelse av nullutslippsløsninger er viktig for å nå målet om 40 % utslippsreduksjon innen 2030. Arbeidet med et grønt skifte fortsetter. Spesielt viktig blir den videre satsingen for å elektrifisere transportsektoren. Målrettede innkjøpsregler, støtteprogrammer og insentiver, avskrivningssatser, avgifter og andre virkemidler er viktig for å sikre omleggingen fra fossil til nullutslippstransport på vei og i maritim sektor. Her ligger store muligheter for enda mer elektrifisering av både land- og sjøtransport og elektrobransjen spiller en viktig rolle i dette.

Elektrifisering av transportsektoren

Politikerne har vedtatt ambisiøse mål for utslippskutt i transportsektoren. Innen 2025 skal alle nye biler som selges være fossilfrie og utslippsfri kyst skal bli en realitet innen 2040. For å oppnå disse målene er det behov for en massiv utbygging av ny infrastruktur for fornybar energi. Havnene må kunne tilby landstrøm når skipene ligger ved kai og ladestasjoner til skip med store batteripakker. Lading av bil må være mulig ved bolig, parkeringsplasser og langs veiene.

Last ned veiledningen om planlegging og prosjektering av ladestasjoner her.

Elektrifisering av norskekysten

Utslippsfri Kyst 2040 er mulig. Nelfo har sammen med EFO og Bellona utviklet 10 bud for å få dette til.  Dokumentet beskriver et hovedmål om at norskekysten skal være utslippsfri innen 2040, og hvilke planer og virkemidler som trengs for å oppnå dette. Havnene blir viktige knutepunkter i fremtidens elektriske infrastruktur.  Målene innebærer blant annet elektrifisering av 3000 fiskefartøyer og samtlige oppdrettsanlegg over på landstrøm.

Last ned studien: Landstrøm lønner seg

Last ned studien: Elektrifisering av kystfiskeflåten

Utslippsfrie byggeplasser

Ved å elektrifisere byggeplassene fjernes utslipp og støy. Resultatet blir et bedre arbeids- og bomiljø. Utbyggerne må stille krav til utslippsfrie alternativer. Det er viktig å involvere nettselskap og elektroselskap tidlig. Estimer byggets effektbehov i drift. Undersøk hvilke fossilfrie og utslippsfrie alternativer som er tilgjengelige på den aktuelle byggeplassen og hvilke alternativer som finnes for å redusere byggeplassens energibehov. Planlegg for etablering av infrastruktur frem til byggeplass. Disse og andre råd finnes i veilederen for tilrettelegging for fossilfrie og utslippsfrie løsninger på norske byggeplasser utarbeidet av Nelfo og flere samarbeidspartnere.

Start tidlig og kartlegg mulighetene. Strømforsyningen må være på plass når byggingen starter, samtidig som smart styring og batterier vil øke handlingsrommet for utslippsfrie byggeplasser.

Last ned veilederen her

Nyheter innen elektrifisering

 1. Foreslår å gjøre det lettere å dele på solstrømmen

  - Skal vi nå klimamålene i 2030 trenger vi all den strømproduksjonen vi kan få, sier Tore Strandskog i Nelfo. Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) har lyttet til Nelfos innspill når de anbefaler en modell som innebærer at nettkunder i borettslag og sameier kan dele på strømmen fra solceller.

 2. Store markedsmuligheter for Nelfos medlemsbedrifter

  Innholdet i regjeringens strømpakke for næringslivet for 2022 er nå klar. Regjeringen har vedtatt forskriften for ordningen og Enova har lagt ut veiledning og verktøy for energikartlegging. Søkeportalen hos Enova er nå åpen for søknader (Altinn).

 3. Ny rapport: Bærekraft i elektrobransjen

  Hvordan står det til med bærekraftsarbeidet blant Nelfo og Integras medlemsbedrifter og hvordan kan elektrobransjen bidra til at vi når klimamålene? Rapporten Bærekraft i elektrobransjen gir bedriftene konkrete råd til hvordan de kan gjøre bærekraft til god forretning.

 4. Lavere byggeaktivitet gir rom for raskere grønt skifte

  - Det er god kapasitet i elektrobransjen til å gjennomføre ENØK-tiltak som får Enova-støtte, sier Tore Strandskog i Nelfo. Ferske tall viser at godt over halvparten av bedriftene har kapasitet til å håndtere flere oppdrag.

 5. Se Nelfos debatter under Arendalsuka

  Strømkrise, energieffektivisering og jakten på riktig kompetanse. Dette er viktige temaer for Nelfos medlemsbedrifter. Vi har krevd svar fra politikere og fagfolk under årets Arendalsuka. Her kan du se debattene.

 6. Skyfri himmel for solenergi

  - I vår siste solundersøkelse, der vi blant annet kartlegger aktiviteten til medlemsbedriftene på solkraft, svarer 52 prosent at de satser på dette markedet. Det er flere enn sist gang vi spurte i 2020, sier Marie Kolderup, fagsjef elektroteknikk i Nelfo.

 7. Felles forslag til ny nettleie

  Nelfo går sammen med 17 andre organisasjoner og 11 nettselskaper om en felles anbefaling for fremtidig nettleiemodell.

 8. Krever storsatsing på energitiltak

  Kraftoverskuddet i Norge står i fare for å være borte om fem år. – Energieffektiviseringstiltak og lokal strømproduksjon kan bidra til å bøte på dette, men da må regjeringen handle, sier Tore Strandskog i Nelfo. Sammen med 26 andre organisasjoner krever Nelfo at det bevilges én milliard kroner til slik støtte.

 9. Innføringen av ny nettleiemodell utsettes

  Fredag ble det klart at Regjeringen og SV går inn for å utsette innføringen av ny nettleiemodell. - Det er klokt av Stortinget å utsette innføringen av ny nettleiemodell, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt