Nelfo

Innhold

Bilde som viser en demning

Elektrifisering

Utvikling og utbredelse av nullutslippsløsninger er viktig for å nå målet om 40 % utslippsreduksjon innen 2030. Arbeidet med et grønt skifte fortsetter. Spesielt viktig blir den videre satsingen for å elektrifisere transportsektoren. Målrettede innkjøpsregler, støtteprogrammer og insentiver, avskrivningssatser, avgifter og andre virkemidler er viktig for å sikre omleggingen fra fossil til nullutslippstransport på vei og i maritim sektor. Her ligger store muligheter for enda mer elektrifisering av både land- og sjøtransport og elektrobransjen spiller en viktig rolle i dette.

Elektrifisering av transportsektoren

Politikerne har vedtatt ambisiøse mål for utslippskutt i transportsektoren. Innen 2025 skal alle nye biler som selges være fossilfrie og utslippsfri kyst skal bli en realitet innen 2040. For å oppnå disse målene er det behov for en massiv utbygging av ny infrastruktur for fornybar energi. Havnene må kunne tilby landstrøm når skipene ligger ved kai og ladestasjoner til skip med store batteripakker. Lading av bil må være mulig ved bolig, parkeringsplasser og langs veiene.

Last ned veiledningen om planlegging og prosjektering av ladestasjoner her.

Elektrifisering av norskekysten

Utslippsfri Kyst 2040 er mulig. Nelfo har sammen med EFO og Bellona utviklet 10 bud for å få dette til.  Dokumentet beskriver et hovedmål om at norskekysten skal være utslippsfri innen 2040, og hvilke planer og virkemidler som trengs for å oppnå dette. Havnene blir viktige knutepunkter i fremtidens elektriske infrastruktur.  Målene innebærer blant annet elektrifisering av 3000 fiskefartøyer og samtlige oppdrettsanlegg over på landstrøm.

Last ned de 10 budene her

Last ned studien: Landstrøm lønner seg

Last ned studien: Elektrifisering av kystfiskeflåten

Utslippsfrie byggeplasser

Ved å elektrifisere byggeplassene fjernes utslipp og støy. Resultatet blir et bedre arbeids- og bomiljø. Utbyggerne må stille krav til utslippsfrie alternativer. Det er viktig å involvere nettselskap og elektroselskap tidlig. Estimer byggets effektbehov i drift. Undersøk hvilke fossilfrie og utslippsfrie alternativer som er tilgjengelige på den aktuelle byggeplassen og hvilke alternativer som finnes for å redusere byggeplassens energibehov. Planlegg for etablering av infrastruktur frem til byggeplass. Disse og andre råd finnes i veilederen for tilrettelegging for fossilfrie og utslippsfrie løsninger på norske byggeplasser utarbeidet av Nelfo og flere samarbeidspartnere.

Start tidlig og kartlegg mulighetene. Strømforsyningen må være på plass når byggingen starter, samtidig som smart styring og batterier vil øke handlingsrommet for utslippsfrie byggeplasser.

Last ned veilederen her

Nyheter innen elektrifisering

 1. Nyhet, Elektrifisering

  Elektropodden: Alt om nye NEK 700

  Hør alt om den nye versjonen av NEK 700 i denne ukes utgave av Elektropodden. Gjester er Svein Roar Jonsmyr fra Nkom og Christer Varan fra NEK.

 2. Nyhet, Politisk sak, Energi og klima, Elektrifisering

  Enighet om budsjettavtale

  Budsjettenigheten mellom regjeringen og FrP resulterte i en satsing på elektrifisering og grønn skipsfart.

 3. Nyhet, Politisk sak, Energi og klima, Elektrifisering

  Revidert nasjonalbudsjett: En forsiktig grønn omstart

  Nelfo er skuffet over manglende tiltak for å nå FNs bærekraftsmål i revidert nasjonalbudsjett. - Vårt håp var at dette skulle bli det første skrittet på veien til grønn omstilling, sier Tore Strandskog i Nelfo.

 4. Nyhet, Politisk sak, Elektrifisering, Arbeidsliv, Utdanning og kurs

  Eget bransjeprogram for elektrifisering av Norge

  Regjeringen lanserer en kompetansepakke på 190 millioner kroner. Bedrifter og medarbeidere som elektrifiserer Norge får eget bransjeprogram.

 5. Nyhet, Fagartikkel, Medlemsfordel, Elektrifisering, Solstrøm

  Ny veileder: Slik installerer du solcelleanlegg i bolig

  Nelfo har utviklet en veileder for elektroinstallatører som beskriver en solcelleinstallasjon i bolig fra start til slutt.

 6. Nyhet, Politisk sak, Elektrifisering, Energieffektivisering

  Nettleie: Feil medisin fra NVE

  NVEs forslag til ny struktur på nettleien vil ramme det viktige arbeidet med energieffektivisering og utviklingen av markedet for lokal strømproduksjon. – Dette er viktige bidrag til å fylle strømbehovet som NVEs forslag vil kunne rasere, sier Tore Strandskog i Nelfo.

 7. Nyhet, Politisk sak, Energi og klima, Elektrifisering

  Skjerper satsingen på landstrøm

  På Enovakonferansen ble det lansert tre nye støttetilbud til landstrøm. Dette er Nelfo positive til.

 8. Nyhet, Politisk sak, Elektrifisering, Solstrøm

  Stortinget diskuterer rammebetingelser for solceller

  Energi- og miljøkomiteen på Stortinget behandler nå et representantforslag fra SV om solkraft. - Nelfo har sendt et skriftlig innspill med vår vurdering av forslagene, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog.

 9. Fagartikkel, Elektrifisering, Solstrøm Podcast

  Elektropodden er på lufta - last den ned!

  Nå er ny episode av Elektropodden ute! Denne gangen diskuterer vi blant annet bruksområder til forskjellige typer solceller, fra takstein til flytende paneler. Sjekk den ut!

 10. Nyhet, Politisk sak, Energi og klima, Elektrifisering

  Nelfo kritisk til utjevning av nettariffene

  På oppdrag fra Olje- og energi departementet har Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) utredet ulike modeller for utjevning av nettleien i Norge.

 11. Nyhet, Politisk sak, Energi og klima, Elektrifisering, Energieffektivisering

  Nettariff - mange har mistet tilliten til NVE

  Debatten i TU den siste uken om mulige endringer i nettarifferingen viser to forhold: Faglig uenighet og det som verre er. Mange har mistet tilliten til NVE i dette spørsmålet.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt