Nelfo

Innhold

Elektrifisering

Utvikling og utbredelse av nullutslippsløsninger er viktig for å nå målet om 40 % utslippsreduksjon innen 2030. Arbeidet med et grønt skifte fortsetter. Spesielt viktig blir den videre satsingen for å elektrifisere transportsektoren. Målrettede innkjøpsregler, støtteprogrammer og insentiver, avskrivningssatser, avgifter og andre virkemidler er viktig for å sikre omleggingen fra fossil til nullutslippstransport på vei og i maritim sektor. Her ligger store muligheter for enda mer elektrifisering av både land- og sjøtransport og elektrobransjen spiller en viktig rolle i dette.

Elektrifisering av transportsektoren

Politikerne har vedtatt ambisiøse mål for utslippskutt i transportsektoren. Innen 2025 skal alle nye biler som selges være fossilfrie og utslippsfri kyst skal bli en realitet innen 2040. For å oppnå disse målene er det behov for en massiv utbygging av ny infrastruktur for fornybar energi. Havnene må kunne tilby landstrøm når skipene ligger ved kai og ladestasjoner til skip med store batteripakker. Lading av bil må være mulig ved bolig, parkeringsplasser og langs veiene.

Last ned veiledningen om planlegging og prosjektering av ladestasjoner her.

Elektrifisering av norskekysten

Utslippsfri Kyst 2040 er mulig. Nelfo har sammen med EFO og Bellona utviklet 10 bud for å få dette til.  Dokumentet beskriver et hovedmål om at norskekysten skal være utslippsfri innen 2040, og hvilke planer og virkemidler som trengs for å oppnå dette. Havnene blir viktige knutepunkter i fremtidens elektriske infrastruktur.  Målene innebærer blant annet elektrifisering av 3000 fiskefartøyer og samtlige oppdrettsanlegg over på landstrøm.

Last ned de 10 budene her

Last ned studien: Landstrøm lønner seg

Last ned studien: Elektrifisering av kystfiskeflåten

Utslippsfrie byggeplasser

Ved å elektrifisere byggeplassene fjernes utslipp og støy. Resultatet blir et bedre arbeids- og bomiljø. Utbyggerne må stille krav til utslippsfrie alternativer. Det er viktig å involvere nettselskap og elektroselskap tidlig. Estimer byggets effektbehov i drift. Undersøk hvilke fossilfrie og utslippsfrie alternativer som er tilgjengelige på den aktuelle byggeplassen og hvilke alternativer som finnes for å redusere byggeplassens energibehov. Planlegg for etablering av infrastruktur frem til byggeplass. Disse og andre råd finnes i veilederen for tilrettelegging for fossilfrie og utslippsfrie løsninger på norske byggeplasser utarbeidet av Nelfo og flere samarbeidspartnere.

Start tidlig og kartlegg mulighetene. Strømforsyningen må være på plass når byggingen starter, samtidig som smart styring og batterier vil øke handlingsrommet for utslippsfrie byggeplasser.

Last ned veilederen her

Nyheter innen elektrifisering

 1. Nyhet, Elektrifisering, Solstrøm Podcast

  Elektropodden er på lufta - last den ned!

  Nelfo har startet opp Elektropodden, som tar opp aktuelle temaer og spørsmål fra elektrobransjen. Vi inviterer inn spennende gjester som er eksperter på sine felt og utfordrer de til å svare på ting mange lurer på. Hvordan er ståa på solkraft? Er batterier farlige? Hva er greia med effekttariffer? Hvem kan gjøre hva i elektriske anlegg?

 2. Nyhet, Politisk sak, Energi og klima, Elektrifisering

  Nelfo kritisk til utjevning av nettariffene

  På oppdrag fra Olje- og energi departementet har Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) utredet ulike modeller for utjevning av nettleien i Norge.

 3. Nyhet, Politisk sak, Energi og klima, Elektrifisering, Energieffektivisering

  Nettariff - mange har mistet tilliten til NVE

  Debatten i TU den siste uken om mulige endringer i nettarifferingen viser to forhold: Faglig uenighet og det som verre er. Mange har mistet tilliten til NVE i dette spørsmålet.

 4. Politisk sak, Elektrifisering, Digitalisering, Arrangementer

  Agder vil bli helelektrisk

  Klima og teknologi er driverne for et helelektrisk samfunn, fastslår Unni Farestveit, konserndirektør i Agder Energi samfunnskontakt.

 5. Politisk sak, Elektrifisering, Digitalisering, Arrangementer

  Mange uløste spørsmål

  Hvem skal få selge og kjøpe strøm i fremtiden, og hvordan blir rollene i fremtidens energisystem? Siste del av Nelfos årskonferanse 6.november var viet til de politiske spørsmålene knyttet til elektrifiseringen.

 6. Politisk sak, Elektrifisering, Digitalisering, Arrangementer

  Digitalisering først og sist

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup fikk æren av å åpne årets Nelfo-konferanse i Oslo 6.november. Det ble en konferanse som sto nærmest fullt og helt i digitaliseringens tegn.

 7. Nyhet, Politisk sak, Elektrifisering, Infrastruktur

  Legg til rette for elektrisk transport

  Elektrifisering av transportsektoren, finansiering av infrastrukturen og behov for fullskala prøveprosjekter innen ITS var hovedtemaer for Nelfo i høringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen i dag.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt