Bilde som viser en demning

Elektrifisering

Utvikling og utbredelse av nullutslippsløsninger er viktig for å nå målet om 40 % utslippsreduksjon innen 2030. Arbeidet med et grønt skifte fortsetter. Spesielt viktig blir den videre satsingen for å elektrifisere transportsektoren. Målrettede innkjøpsregler, støtteprogrammer og insentiver, avskrivningssatser, avgifter og andre virkemidler er viktig for å sikre omleggingen fra fossil til nullutslippstransport på vei og i maritim sektor. Her ligger store muligheter for enda mer elektrifisering av både land- og sjøtransport og elektrobransjen spiller en viktig rolle i dette.

Elektrifisering av transportsektoren

Politikerne har vedtatt ambisiøse mål for utslippskutt i transportsektoren. Innen 2025 skal alle nye biler som selges være fossilfrie og utslippsfri kyst skal bli en realitet innen 2040. For å oppnå disse målene er det behov for en massiv utbygging av ny infrastruktur for fornybar energi. Havnene må kunne tilby landstrøm når skipene ligger ved kai og ladestasjoner til skip med store batteripakker. Lading av bil må være mulig ved bolig, parkeringsplasser og langs veiene.

Last ned veiledningen om planlegging og prosjektering av ladestasjoner her.

Elektrifisering av norskekysten

Utslippsfri Kyst 2040 er mulig. Nelfo har sammen med EFO og Bellona utviklet 10 bud for å få dette til.  Dokumentet beskriver et hovedmål om at norskekysten skal være utslippsfri innen 2040, og hvilke planer og virkemidler som trengs for å oppnå dette. Havnene blir viktige knutepunkter i fremtidens elektriske infrastruktur.  Målene innebærer blant annet elektrifisering av 3000 fiskefartøyer og samtlige oppdrettsanlegg over på landstrøm.

Last ned studien: Landstrøm lønner seg

Last ned studien: Elektrifisering av kystfiskeflåten

Utslippsfrie byggeplasser

Ved å elektrifisere byggeplassene fjernes utslipp og støy. Resultatet blir et bedre arbeids- og bomiljø. Utbyggerne må stille krav til utslippsfrie alternativer. Det er viktig å involvere nettselskap og elektroselskap tidlig. Estimer byggets effektbehov i drift. Undersøk hvilke fossilfrie og utslippsfrie alternativer som er tilgjengelige på den aktuelle byggeplassen og hvilke alternativer som finnes for å redusere byggeplassens energibehov. Planlegg for etablering av infrastruktur frem til byggeplass. Disse og andre råd finnes i veilederen for tilrettelegging for fossilfrie og utslippsfrie løsninger på norske byggeplasser utarbeidet av Nelfo og flere samarbeidspartnere.

Start tidlig og kartlegg mulighetene. Strømforsyningen må være på plass når byggingen starter, samtidig som smart styring og batterier vil øke handlingsrommet for utslippsfrie byggeplasser.

Last ned veilederen her

Nyheter innen elektrifisering

 1. Nelfo tar debatten under Arendalsuka

  Når vi målet om 8 TWh solstrøm innen 2030? Og ligger løsningen på strømkrisen hos deg og meg? Hvis svaret er ja, har vi da kunnskapen som trengs for å gjennomføre det grønne skiftet? Dette er sentrale spørsmål vi stiller under Arendalsuka i år. Les mer om Nelfos arrangementer.

 2. Tydelig satsing på solstrøm

  Enigheten om revidert nasjonalbudsjett er godt nytt for Nelfos medlemsbedrifter. – Solstrøm og elektrifisering er vinnerne, sier Tore Strandskog i Nelfo.

 3. Nelfo satser på solstrøm

  - Vi skal sette solstrøm på kartet, sier Ove Guttormsen. Nelfo har nå gjort det enklere for medlemsbedriftene å komme i gang med solceller.

 4. Vi trenger en revolusjon, men får revisjon

  Den eneste realistiske måten å unngå et fremtidig kraftunderskudd er en storstilt satsing på energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Da må Enova gjøre mer enn de har planlagt, skriver Tore Strandskog fra Nelfo i dette innlegget.

 5. Stort engasjement rundt kraftbalansen

  Energisparing og energieffektivisering i bygg kan få raskere effekt enn ny, storskala kraftproduksjon, mener Energikommisjonen. Et potensial på 12-24 TWh blir ikke realisert med dagens virkemidler, går det fram av beregninger fra NVE.

 6. Strømstøtten premierer forbruk fremfor sparing

  Med regjeringens forslag til ny strømstøtteordning forsvinner forbrukernes motivasjon til å investere i energieffektivisering og justere strømforbruket. Det mener vi er feil når vi vet at om noen år risikerer vi å måtte rasjonere på strømmen, skriver Tore Strandskog i dette innlegget.

 7. Foreslår å gjøre det lettere å dele på solstrømmen

  - Skal vi nå klimamålene i 2030 trenger vi all den strømproduksjonen vi kan få, sier Tore Strandskog i Nelfo. Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) har lyttet til Nelfos innspill når de anbefaler en modell som innebærer at nettkunder i borettslag og sameier kan dele på strømmen fra solceller.

 8. Store markedsmuligheter for Nelfos medlemsbedrifter

  Innholdet i regjeringens strømpakke for næringslivet for 2022 er nå klar. Regjeringen har vedtatt forskriften for ordningen og Enova har lagt ut veiledning og verktøy for energikartlegging. Søkeportalen hos Enova er nå åpen for søknader (Altinn).

 9. Ny rapport: Bærekraft i elektrobransjen

  Hvordan står det til med bærekraftsarbeidet blant Nelfo og Integras medlemsbedrifter og hvordan kan elektrobransjen bidra til at vi når klimamålene? Rapporten Bærekraft i elektrobransjen gir bedriftene konkrete råd til hvordan de kan gjøre bærekraft til god forretning.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.