Bilde som viser en demning

Elektrifisering

Utvikling og utbredelse av nullutslippsløsninger er viktig for å nå målet om 40 % utslippsreduksjon innen 2030. Arbeidet med et grønt skifte fortsetter. Spesielt viktig blir den videre satsingen for å elektrifisere transportsektoren. Målrettede innkjøpsregler, støtteprogrammer og insentiver, avskrivningssatser, avgifter og andre virkemidler er viktig for å sikre omleggingen fra fossil til nullutslippstransport på vei og i maritim sektor. Her ligger store muligheter for enda mer elektrifisering av både land- og sjøtransport og elektrobransjen spiller en viktig rolle i dette.

Elektrifisering av transportsektoren

Politikerne har vedtatt ambisiøse mål for utslippskutt i transportsektoren. Innen 2025 skal alle nye biler som selges være fossilfrie og utslippsfri kyst skal bli en realitet innen 2040. For å oppnå disse målene er det behov for en massiv utbygging av ny infrastruktur for fornybar energi. Havnene må kunne tilby landstrøm når skipene ligger ved kai og ladestasjoner til skip med store batteripakker. Lading av bil må være mulig ved bolig, parkeringsplasser og langs veiene.

Last ned veiledningen om planlegging og prosjektering av ladestasjoner her.

Elektrifisering av norskekysten

Utslippsfri Kyst 2040 er mulig. Nelfo har sammen med EFO og Bellona utviklet 10 bud for å få dette til.  Dokumentet beskriver et hovedmål om at norskekysten skal være utslippsfri innen 2040, og hvilke planer og virkemidler som trengs for å oppnå dette. Havnene blir viktige knutepunkter i fremtidens elektriske infrastruktur.  Målene innebærer blant annet elektrifisering av 3000 fiskefartøyer og samtlige oppdrettsanlegg over på landstrøm.

Last ned studien: Landstrøm lønner seg

Last ned studien: Elektrifisering av kystfiskeflåten

Utslippsfrie byggeplasser

Ved å elektrifisere byggeplassene fjernes utslipp og støy. Resultatet blir et bedre arbeids- og bomiljø. Utbyggerne må stille krav til utslippsfrie alternativer. Det er viktig å involvere nettselskap og elektroselskap tidlig. Estimer byggets effektbehov i drift. Undersøk hvilke fossilfrie og utslippsfrie alternativer som er tilgjengelige på den aktuelle byggeplassen og hvilke alternativer som finnes for å redusere byggeplassens energibehov. Planlegg for etablering av infrastruktur frem til byggeplass. Disse og andre råd finnes i veilederen for tilrettelegging for fossilfrie og utslippsfrie løsninger på norske byggeplasser utarbeidet av Nelfo og flere samarbeidspartnere.

Start tidlig og kartlegg mulighetene. Strømforsyningen må være på plass når byggingen starter, samtidig som smart styring og batterier vil øke handlingsrommet for utslippsfrie byggeplasser.

Last ned veilederen her

Nyheter innen elektrifisering

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt