Energieffektivisering

Energieffektivisering er et av de viktigste virkemidlene for å nå EUs og Norges klimamål. Et viktig mål for Nelfo er realiseringen av 10 TWh redusert energibruk i eksiterende bygg innen 2030 i tillegg til nullutslippsløsninger i transportsektoren til lands og til vanns.

 1. Hei ordførere, har dere lyst på 250 millioner kroner ekstra?

  I løpet av året blir det forbudt med lysstoffrør. I dette innlegget skriver Ove Guttormsen i Nelfo om hvor mye norske kommuner kan redusere strømutgiftene til belysning ved å gå over til LED-lys. For Nelfo-bedriftene er dette et stort marked.

 2. Foreslår å gjøre det lettere å dele på solstrømmen

  - Skal vi nå klimamålene i 2030 trenger vi all den strømproduksjonen vi kan få, sier Tore Strandskog i Nelfo. Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) har lyttet til Nelfos innspill når de anbefaler en modell som innebærer at nettkunder i borettslag og sameier kan dele på strømmen fra solceller.

 3. Store markedsmuligheter for Nelfos medlemsbedrifter

  Innholdet i regjeringens strømpakke for næringslivet for 2022 er nå klar. Regjeringen har vedtatt forskriften for ordningen og Enova har lagt ut veiledning og verktøy for energikartlegging. Søkeportalen hos Enova er nå åpen for søknader (Altinn).

 4. Ny rapport: Bærekraft i elektrobransjen

  Hvordan står det til med bærekraftsarbeidet blant Nelfo og Integras medlemsbedrifter og hvordan kan elektrobransjen bidra til at vi når klimamålene? Rapporten Bærekraft i elektrobransjen gir bedriftene konkrete råd til hvordan de kan gjøre bærekraft til god forretning.

IEE – Interessegruppen for energieffektivisering

Interessegruppen for energieffektivisering (IEE) er et nettverk av elektrobedrifter og leverandører som har, eller ønsker å tilegne seg kunnskap og kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg. IEE skal bidra til at fremtidsrettede og innovative løsninger og tjenester innen energieffektivisering blir etterspurt i markedet. IEE skal hjelpe bedriftene å komme inn på markedet gjennom kompetansebygging og markedsaktiviteter.