Energieffektivisering

Energieffektivisering er et av de viktigste virkemidlene for å nå EUs og Norges klimamål. Et viktig mål for Nelfo er realiseringen av 10 TWh redusert energibruk i eksiterende bygg innen 2030 i tillegg til nullutslippsløsninger i transportsektoren til lands og til vanns.

 1. Lanserer nasjonal strategi for ENØK og solkraft

  Nå lanserer et samlet arbeidsliv en strategi for energieffektivisering og produksjon av solkraft. – For Nelfos medlemmer som gjennomfører tiltakene i strategien er det viktig at vi lykkes, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i Nelfo.

 2. Nelfo tar debatten under Arendalsuka

  Når vi målet om 8 TWh solstrøm innen 2030? Og ligger løsningen på strømkrisen hos deg og meg? Hvis svaret er ja, har vi da kunnskapen som trengs for å gjennomføre det grønne skiftet? Dette er sentrale spørsmål vi stiller under Arendalsuka i år. Les mer om Nelfos arrangementer.

 3. Vi trenger en revolusjon, men får revisjon

  Den eneste realistiske måten å unngå et fremtidig kraftunderskudd er en storstilt satsing på energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Da må Enova gjøre mer enn de har planlagt, skriver Tore Strandskog fra Nelfo i dette innlegget.

 4. Stort engasjement rundt kraftbalansen

  Energisparing og energieffektivisering i bygg kan få raskere effekt enn ny, storskala kraftproduksjon, mener Energikommisjonen. Et potensial på 12-24 TWh blir ikke realisert med dagens virkemidler, går det fram av beregninger fra NVE.

 5. Strømstøtten premierer forbruk fremfor sparing

  Med regjeringens forslag til ny strømstøtteordning forsvinner forbrukernes motivasjon til å investere i energieffektivisering og justere strømforbruket. Det mener vi er feil når vi vet at om noen år risikerer vi å måtte rasjonere på strømmen, skriver Tore Strandskog i dette innlegget.

 6. Kommunene får informasjon om utfasing av lysstoffrør

  Denne uken gikk det ut informasjon til alle landets kommuner om hva de kan gjøre for å unngå at det blir mørkt når lyset går. RoHS-direktivet og utfasingen av de gamle lysstoffrørene kan gi store markedsmuligheter for bedriftene.

IEE – Interessegruppen for energieffektivisering

Interessegruppen for energieffektivisering (IEE) er et nettverk av elektrobedrifter og leverandører som har, eller ønsker å tilegne seg kunnskap og kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg. IEE skal bidra til at fremtidsrettede og innovative løsninger og tjenester innen energieffektivisering blir etterspurt i markedet. IEE skal hjelpe bedriftene å komme inn på markedet gjennom kompetansebygging og markedsaktiviteter.