Utdanning

Vi deltar på mange arenaer for å videreutvikle og forbedre de elektrofaglige utdanningene. Vårt mål er at de som går ut av skoleløpet skal dekke bedriftens behov til kvalifisert arbeidskraft.

Grunnskole

Y2020
Nelfo er med i NHO-prosjektet Y2020, som arbeider politisk for å få et større timetall og interesse for de praktiske fagene i grunnskolen.

De siste årene har både timetallet og lærernes kompetanse i de praktiske fagene avtatt. Tiden man bruker på disse fagene i grunnskolen har falt fra ca. 20 % til rundt 11 % av skoletimene. En konsekvens er svake praktiske ferdigheter ved inngangen til videregående skole. 

Du kan lese mer om Y2020 her.

Videregående skole

Elektrofagene følger hovedmodellen med to år i skole og to og et halvt år i lære.

For å bli elektrofagarbeider må man fullføre den elektrofaglige linjen på videregående. Skoleløpet består av to år i skole, før man har to og et halvt år som lærling ute i en bedrift. Det første året på elektrofag, Vg1, er likt for alle, men fra andre året, Vg2, kan man spesialisere seg innen fag som automatisering, elenergi, data og elektronikk, kulde- og varmepumpeteknikk eller flyfag.

Oversikt over fag/yrker i elektrofag

Lærlingeplass

Etter to år i skole skal elevene på yrkesfag normalt utplasseres i en bedrift, og jobbe som lærling i to og et halvt år før de kan ta fagbrevet. Dette krever at bedriftene påtar seg ansvaret som lærebedrift.

Alternativene til en lærlingeplass er et tilrettelagt tredje år i skole. Disse elevene går glipp av erfaring fra arbeidslivet, og det blir vanskeligere å få fast jobb.

Les mer

Høyskole- / universitetsutdanning

Bachelor- og mastergrader er i hovedsak det høyeste utdanningsnivået i elektrobransjen. Nelfo er opptatt av å utvikle Y-veien og Yrkesfaglærerutdanningen som begge gir bachelor grad, men hvor opptakskrav er fagbrev. Y-veien er ingeniørutdanning tilrettelagt for studenter med yrkesfaglig bakgrunn, mens Yrkesfaglærerutdanningen utdanner lærere for videregående skole yrkesfaglig retning.

Les mer om Y-veien

Les mer om Yrkesfaglærerutdanningen

Nyheter om utdanning

  1. Gratis bransjeprogram med studiepoeng, først til mølla!

    Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr nå tre nettbaserte delutdanninger som gir studiepoeng. Utdanningene er offentlig finansiert og derfor gratis. Påmeldingsfristene er korte (se under) og alle med fagbrev eller høyere utdanning er kvalifisert. Nelfo/ Integra og fagskolen har samarbeidet om bransjeprogrammet.

  2. Positivt at regjeringen styrker fagskolen

    - Dette er en viktig satsing fra regjeringen. Å styrke fagskolen med 500 nye studieplasser er en klar bedring av etter- og videreutdanningstilbudet for våre medlemsbedrifter, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

Elektroinstallatørprøven

Hva er elektroinstallatørprøven, hvordan bestå prøven og hvilket ansvar har du som faglig ansvarlig i virksomheten?

Se hva vi tilbyr av studier, kurs, bøker og opplæringsvideoer for elektrofagene:
Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.