Fagfornyelsen Vg2 elektrofag: Fire nye lærebøker fra Elforlaget

I forbindelse med Fagfornyelsen Vg2 elektrofag har Elforlaget utviklet fire nye lærebøker. Tre av bøkene er til fagområdet elenergi og ekom, og den siste i datateknologi og elektronikk. I løpet av inneværende år vil det også komme flere nye Vg2-titler innenfor automatisering og i datateknologi og elektronikk.

Tre av de fire lærebøkene finnes både som papirbøker, digitale bøker på elbok.no og som pdf-utgaver på Brettboka. Læreboken "Elektroniske kretser og utstyr" og utstyr innenfor fagområdet datateknologi og elektronikk kommer kun i digital utgave på elbok.no og i pdf-versjon på Brettboka.

Lærebøkene kommer både på bokmål og nynorsk, og de digitale bøkene på elbok.no kan lastes ned for bruk ved eksamen i offline-modus.

Til de av dere som vil se igjennom bøkene før dere eventuelt kjøper dem, ta kontakt med forlaget så får dere tildelt en elektronisk lisens med tidsbegrenset varighet til bruk på elbok.no. Vi sender ikke lenger ut prøveeksemplarer av bøkene som vi gjorde tidligere.

Her er en presentasjon av de nye lærebøkene:

Styresystemer Vg2 – elenergi og ekom

styresystemer_elenergi-og-ekom.jpgLæreboken beskriver hvordan man bruker sensorer for styring av utstyr i elektriske anlegg og installasjoner. Det er lagt vekt på systemforståelse, slik at man blir i stand til å velge riktig type sensor, og skal kunne montere, programmere og konfigurere anlegget slik at man oppnår ønsket virkemåte og funksjon.

Pris papirbok: kr. 816,-
ISBN: 978-82-7345-741-7 (Bokmål)
ISBN: 978-82-7345-742-4 (nynorsk) 

Pris digital bok på elbok.no: kr. 307,-
ISBN: 978-82-7345-745-5 (bokmål)
ISBN: 978-82-7345-746-2 (nynorsk) foreløpig ikke publisert

Pris pdf-versjon på Brettboka: kr. 307,-
ISBN: 978-82-7345-743-1 (bokmål)
ISBN: 978-82-7345-744-8 (nynorsk)

Elenergisystemer Vg2 – elenergi og ekom

forside-elenergisystemer.jpgBoken tar for seg fagemner innen elektrisk energi, forskjellige deler av elektriske lavspenningsanlegg som kabler og ledninger, fordelere, jordingssystemer, inntak til bygg, anlegg for belysning og varme, elektriske apparater og utstyr, batterianlegg, energimålere og måleteknikk for elektrisk strøm. Den omfatter også ulike metoder for å produsere elektrisk energi, og hvordan det nasjonale overføringsnettet er bygget opp. Læreboka introduserer også lover, forskrifter og annet regelverk som regulerer fagområdet, og vier stor plass til hvorfor det er viktig å ta vare på sikkerheten i utøvelsen av faget.

Pris papirbok: kr. 803,-
ISBN: 978-82-7345-735-6 (bokmål)
ISBN: 978-82-7345-736-3 (nynorsk) foreløpig ikke publisert

Pris digital bok på elbok.no: Kr. 299,-
ISBN: 978-82-7345-739-4 (bokmål)
ISBN: 978-82-7345-740-0 (nynorsk) foreløpig ikke publisert

Pris pdf-versjon på Brettboka: Kr. 299,-
ISBN: 978-82-7345-737-0 (bokmål)
ISBN: 978-82-7345-738-7 (nynorsk)

Elektronisk kommunikasjon Vg2 – elenergi og ekom

elektronisk-kommunikasjon_elenergi-og-ekom.jpgLæreboken beskriver strukturerte datanettverk, antenneanlegg, brannalarmanlegg, innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg og kameraovervåkingssystemer. Boken tar for seg teorien, metodene og det utstyret som benyttes for å montere slike anlegg. Boken legger også vekt på lover, forskrifter og normer som til enhver tid skal ligge til grunn i det daglige arbeidet med prosjektering og installasjon av ekomanlegg, og dette gjelder også regelverket for helse, miljø og sikkerhet som er viktig i utførelsen av arbeidet.

Pris papirbok: kr. 895,-
ISBN: 978-82-7345-747-9 (bokmål)
ISBN: 978-82-7345-748-6 (nynorsk) foreløpig ikke publisert

Pris digital bok på elbok.no: Kr. 340,-
ISBN: 978-82-7345-751-6 (bokmål)
ISBN: 978-82-7345-752-3 (nynorsk) foreløpig ikke publisert

Pris pdf-versjon på Brettboka: Kr. 340,-
ISBN: 978-82-7345-749-3 (bokmål)
ISBN: 978-82-7345-750-9 (nynorsk) foreløpig ikke publisert

Elektroniske kretser og utstyr Vg2 – datateknologi og elektronikk

forside-elektroniske-kretser-og-utstyr-Vg2-RGB.jpgBoken handler om systemer som kobler sammen datateknologiske enheter, datanettverk og produkter hvor analoge kretser, sensorer og mikrokontrollere inngår. Læreboken beskriver hvordan mikrokontrollere og sensorteknologi kan anvendes til å bygge slike systemer, og hvordan man kan måle og presentere data fra sensorer. I tillegg lærer man hvordan nettverk av sensorer skaper smarte systemer og smarte hjem.

Pris digital bok på elbok.no: Kr. 282,-
ISBN: 978-82-7345-757-8 (bokmål)
ISBN: 978-82-7345-758-5 (nynorsk) foreløpig ikke publisert

Pris pdf-versjon på Brettboka: Kr. 282,-
ISBN: 978-82-7345-755-4 (bokmål)
ISBN: 978-82-7345-756-1 (nynorsk) foreløpig ikke publisert