Montørhåndboka+

Elforlaget har utviklet en elektronisk løsning for den populære Montørhåndboka. Den kalles Montørhåndboka+ og kan kjøpes i Nelfos nettbutikk. Løsningen ble nylig flyttet til forlagets portal for elektroniske bøker: elbok.no. Innlogging er som tidligere.

Praktisk for montører i arbeid
Det å kunne ha med seg Montørhåndboka på smarttelefonen, nettbrettet eller PC / Mac, bør kunne være en fordel for montører som arbeider ute på anlegg. Alle er avhengige av de elektroniske redskapene, og det er sjelden man glemmer telefonen når man drar på jobb. Det er i alle fall mer vanlig å legge igjen håndboka i bilen eller på kontoret, enn det er å legge igjen telefonen.

Mer innhold i Montørhåndboka+
Nå er fagstoffet utvidet til å dekke hele boka. Nytt er også at det er tatt med en del innhold fra Normguiden inn i løsningen. Man kan også gjøre beregninger direkte inn i løsningen.

Alle oppdateringer som følge av endringer i norm eller forskrifter blir effektuert fortløpende, slik at du alltid har siste versjon med deg. Vi tror at dette vil være nyttig for alle som er opptatt av sikkerhet i installasjoner.

Dette er et abonnement, pris per. kalenderår. Abonnementet følger kalenderåret og løper til det blir stoppet. Ved kjøp av denne varen vil du få tilgang til å administrere lisensen(e) din(e) her i butikken ved å logge inn.

Boka kan bestilles i Nelfos nettbutikk.