Foto:

Ny montørhåndbok i september

Foto:

Oppdatert Montørhåndbok kommer i september. I tillegg jobber Elforlaget med å revidere en rekke andre bøker i henhold til ny NEK 400.

Revidert utgave av Normguiden er planlagt ferdigstilt rett over nyttår, og den får også nytt navn. Foreløpig arbeidstittel er Installasjonsguiden. Også Boliginstallasjoner og Sluttkontrollhåndboka kommer i reviderte utgaver utover høsten.

I tillegg er mange av skolebøkene under revisjon. Blant annet kommer Energi- og styresystemer Vg1 elektro og datateknologi i ny versjon. Det samme gjør Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom og Styresystemer Vg2 elenergi og ekom. Samtlige vil være klare til skolestart.

I august kommer det også en helt ny bok innenfor Vg2 automatisering som heter Elenergisystemer Vg2 automatisering. Litt senere på høsten lanserer vi en ny bok innenfor Vg2 datateknologi og elektronikk som heter Data- og informasjonsteknologi.