Nytt opplag av Montørhåndboka i salg

15. mars kommer både nytt opplag av Montørhåndboka og den nye utgaven av Installasjonsguiden på lager. Installasjonsguiden er det nye navnet til Normguiden.

I tillegg er Boliginstallasjoner kommet i revidert utgave. Snart kommer også Sluttkontrollhåndboka, Sluttkontroll på 1,2,3, Elkontroll i private boliger og Fse på 1,2,3 i reviderte utgaver utover våren. Rett før båtsesongen kommer også en revidert utgave av Strøm om bord.

Mange av skolebøkene våre er også revidert. Blant annet er Energi- og styresystemer Vg1 elektro og datateknologi kommet i ny versjon. Det samme gjelder Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom og Styresystemer Vg2 elenergi og ekom.

I august kom også en helt ny bok innenfor Vg2 automatisering som heter Elenergisystemer Vg2 automatisering. Nå er også den nye boka innenfor Vg2 datateknologi og elektronikk som heter Data- og informasjonsteknologi i salg. Denne finnes kun i digital versjon.