Montørhåndboka NEK 400:2022 er på markedet

Den nye Montørhåndboka er på lager. Snart er Installasjonsguiden, som er det nye navnet til Normguiden også ferdig. Vi planlegger å sende den til trykk i midten av desember.

I tillegg kommer Boliginstallasjoner og Sluttkontrollhåndboka i reviderte utgaver utover høsten.

Mange av skolebøkene våre er også revidert. Blant annet er Energi- og styresystemer Vg1 elektro og datateknologi kommet i ny versjon. Det samme gjelder Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom og Styresystemer Vg2 elenergi og ekom.

I august kom også en helt ny bok innenfor Vg2 automatisering som heter Elenergisystemer Vg2 automatisering. Nå er også den nye boka innenfor Vg2 datateknologi og elektronikk som heter Data- og informasjonsteknologi i salg. Denne finnes kun i digital versjon.