Nye læremidler til Fagfornyelsen

To nye bøker fra Elforlaget; Elektroniske kretser og nettverk Energi- og styresystemer.

Elforlaget har utviklet nye læremidler for Vg1 elektrofag til Fagfornyelsen. Det blir to bøker i stedet for tre som det er nå.

Læremidlene kommer som papirbøker, digitale bøker (på elbok.no) og som pdf-utgaver (på Brettboka). Og de finnes både på bokmål og nynorsk. Merk at de digitale bøkene på elbok.no kan lastes ned for bruk ved eksamen.

Vi sender ikke lenger ut papirbøker som prøveeksemplarer, men vi kan gi tilgang til elektroniske lisenser for gjennomsyn.

Elektroniske kretser og nettverk Vg1 elektrofag har fire hoveddeler. Første del tar for seg analoge elektroniske kretser. Del to handler om mikrokontrolleren, med Arduino Uno som plattform for de praktiske oppgavene. Del tre handler om å koble sammen og konfigurere datateknologiske enheter i et smarthus. Siste del tar utgangspunkt i en liten bedrift sitt behov for å sette opp et mindre datanettverk.

Elektroniske kretser og nettverk Vg1 elektrofag er tilgjengelig for gjennomsyn i digital versjon. Ta kontakt med forlaget for å få koder til å åpne bøkene. Oppgi hvor mange tilganger som ønskes.

Papirbøker. Pris kr. 645,-
ISBN 978-82-7345-712-7 Elektroniske kretser og nettverk – Vg1 elektrofag BM
Er klar for salg

ISBN 978-82-7345-713-4 Elektroniske krinsar og nettverk – Vg1 elektrofag NY
Er klar for salg

Brettboka. Pris kr. 249,- 
ISBN 978-82-7345-718-9 Elektroniske kretser og nettverk – Vg1 elektrofag BM 
Er klar for salg

ISBN 978-82-7345-720-2 Elektroniske krinsar og nettverk – Vg1 elektrofag NY
Er klar for salg

Nettutgaver på Elbok.no. Pris kr. 249,- 
ISBN 978-82-7345-717-2 Elektroniske kretser og nettverk – Vg1 elektrofag BM
ISBN 978-82-7345-719-6 Elektroniske krinsar og nettverk – Vg1 elektrofag NY
Er klare for salg

Energi- og styresystemer V1 elektrofag omhandler planlegging, installasjon og programmering av forskjellige elektriske systemer fra enkle behovsstyrte anlegg for lys og varme til energioverføring, motorstyringer, ventilasjonsanlegg og varmepumper. Opplæring i måleteknikk, elektroteknikk, sikkerhet, førstehjelp og sluttkontroll er også sentrale emner i læreboka.

Energi- og styresystemer Vg1 elektrofag er tilgjengelig for gjennomsyn i digital versjon. Nynorskutgaven til Energi og styresystemer kommer ca. 20. september.Ta kontakt med forlaget for å få kode til å åpne bøkene. Oppgi hvor mange tilganger som ønskes.

Papirbøker. Pris kr. 892,-
ISBN 978-82-7345-714-1 Energi- og styresystemer – Vg1 elektrofag BM
Kommer for salg 25. august

ISBN 978-82-7345-715-8 Energi- og styresystem – Vg1 elektrofag NY
Kommer for salg ca. 20. september

Brettboka. Pris kr. 349,- 
ISBN 978-82-7345-722-6 Energi- og styresystemer – Vg1 elektrofag BM
Er klar for salg

ISBN 978-82-7345-724-0 Energi- og styresystem – Vg1 elektrofag NY
Er klar for salg

Nettutgaver på Elbok.no. Pris kr. 349,- 
ISBN 978-82-7345-721-9 Energi- og styresystemer – Vg1 elektrofag BM
ISBN 978-82-7345-723-3 Energi- og styresystem – Vg1 elektrofag NY
BM er klar for salg, NYN kommer ca. 25. september