Nelfo

Innhold

Nye læremidler til Fagfornyelsen

To nye bøker fra Elforlaget; Elektroniske kretser og nettverk Energi- og styresystemer

Elforlaget jobber med nye læremidler for Vg1 elektrofag til Fagfornyelsen. Det blir to bøker i stedet for tre som det er nå.

Læremidlene kommer som papirbøker, digitale bøker (på elbok.no) og som pdf-utgaver (på Brettboka). Og de kommer både på bokmål og nynorsk. Vi håper å kunne vise frem bøker i løpet av juni, men de digitale bøkene blir ikke ferdige før i august, da de krever lenger behandling.

Vi sender ikke lenger ut papirbøker som prøveeksemplarer, men vi kan gi tilgang til pdf-er av bøkene når disse er ferdige, og det er samtidig som at papirutgavene er ferdige. Da ser man bøkene helt slik som de ser ut i papirutgavene. Nynorskutgavene vil bli ferdige litt senere bokmålsbøkene, fordi alle bøkene ikke kan behandles på en gang, men vi satser på at alle utgavene (bortsatt fra de digitale) er ferdige før sommeren.

Litt info om bøkene:
Elektroniske kretser og nettverk har fire hoveddeler. Første del tar for seg analoge elektroniske kretser. Del to handler om mikrokontrolleren, med Arduino Uno som plattform for de praktiske oppgavene. Del tre handler om å koble sammen og konfigurere datateknologiske enheter i et smarthus. Siste del tar utgangspunkt i en liten bedrift sitt behov for å sette opp et mindre datanettverk.

Energi- og styresystemer omhandler planlegging, installasjon og programmering av forskjellige elektriske systemer fra enkle behovsstyrte anlegg for lys og varme til energioverføring, motorstyringer, ventilasjonsanlegg og varmepumper. Opplæring i måleteknikk, elektroteknikk, sikkerhet, førstehjelp og sluttkontroll er også sentrale emner i læreboka.

Priser er ikke klare ennå, men de kan sammenlignes med de nåværende læremidlene for Vg1, kanskje med en liten økning.

Husk at man får refusjon fra Utdanningsdirektoratet hvis man kjøper digitale læremidler! Sjekk dette med ledelsen på skolen din.