Nelfo

Innhold

Nye læremidler til Fagfornyelsen

To nye bøker fra Elforlaget; Elektroniske kretser og nettverk Energi- og styresystemer

Elforlaget jobber med nye læremidler for Vg1 elektrofag til Fagfornyelsen. Det blir to bøker i stedet for tre som det er nå.

Læremidlene kommer som papirbøker, digitale bøker (på elbok.no) og som pdf-utgaver (på Brettboka). Og de kommer både på bokmål og nynorsk. De digitale bøkene på elbok.no blir ikke ferdige før i august, da de krever lenger behandling.

Vi sender ikke lenger ut papirbøker som prøveeksemplarer, men vi kan gi tilgang til pdf-er av bøkene når disse er ferdige, Da ser man bøkene helt slik som de ser ut i papirutgavene. Nynorskutgavene vil bli ferdige litt senere bokmålsbøkene, fordi alle bøkene ikke kan behandles på en gang, men vi satser på at alle utgavene (bortsatt fra de digitale) er ferdige i løpet av sommeren.

Elektroniske kretser og nettverk Vg1 elektrofag har fire hoveddeler. Første del tar for seg analoge elektroniske kretser. Del to handler om mikrokontrolleren, med Arduino Uno som plattform for de praktiske oppgavene. Del tre handler om å koble sammen og konfigurere datateknologiske enheter i et smarthus. Siste del tar utgangspunkt i en liten bedrift sitt behov for å sette opp et mindre datanettverk.

Elektroniske kretser og nettverk Vg1 elektrofag er nå tilgjengelig for gjennomsyn på Brettboka.no.
Ta kontakt med forlaget for å få kode til å åpne boka. Oppgi hvor mange tilganger som ønskes.

Papirbøker. Pris kr. 645,-
ISBN 978-82-7345-712-7 Elektroniske kretser og nettverk – Vg1 elektrofag BM
Kommer til lager 09.07.20

ISBN 978-82-7345-713-4 Elektroniske krinsar og nettverk – Vg1 elektrofag NY
Kommer til lager ca. 05.07.20

Brettboka. Pris kr. 249,- 
ISBN 978-82-7345-718-9 Elektroniske kretser og nettverk – Vg1 elektrofag BM 
Er klar for salg

ISBN 978-82-7345-720-2 Elektroniske krinsar og nettverk – Vg1 elektrofag NY
Kommer for salg innen 01.07.20

Nettutgaver på Elbok.no. Pris kr. 249,- 
ISBN 978-82-7345-717-2 Elektroniske kretser og nettverk – Vg1 elektrofag BM
ISBN 978-82-7345-719-6 Elektroniske krinsar og nettverk – Vg1 elektrofag NY
Disse bøkene kommer rundt 15.08.20

Energi- og styresystemer V1 elektrofag omhandler planlegging, installasjon og programmering av forskjellige elektriske systemer fra enkle behovsstyrte anlegg for lys og varme til energioverføring, motorstyringer, ventilasjonsanlegg og varmepumper. Opplæring i måleteknikk, elektroteknikk, sikkerhet, førstehjelp og sluttkontroll er også sentrale emner i læreboka.
Denne boka vil være klar i løpet av sommeren.