Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

ITB Brukerforum Sandvika

Integra og Grønn Byggallianse ønsker velkommen til ITB Brukerforum på kommunegården i Sandvika med Bærum Kommune som vertskap 27. november. Se program og påmelding.

Program

Kl. 0800 Oppmøte (utenfor hovedinngangen) og servering av enkel frokost 

Kl. 0830 Oppstart faglig Velkommen ved Integra ved Roar Smelhus og Grønn Byggallianse ved Dag Jonny Martinsen

Kl. 1030 Befaring 

Kl. 1100 Slutt 

  • Kommunegården - Kort presentasjon av bygget og dets innhold v/ Tom Krogsrud Teknisk rådgiver BK
  • Hvordan skal vi interessere oss for kundens behov. Teknisk, drift og ikke minst hvordan bygget skal brukes v/Tom Krogsrud Teknisk rådgiver BK
  • Samspillprosessen. Fasene med avklaringsbehov v/Tom Krogsrud Teknisk rådgiver BK
  • IT struktur v/Roar Nygård Spesial rådgiver BK
  • Hva gjør vi med all informasjonen vi har tilgang til? v/ Roar Nygård Spesial rådgiver BK
  • Erfaringer i prøvedrift perioden v/Teknisk prosjekt- og byggeleder OPAK AS
  • Sky løsninger vs tilganger etc. v/ Roar Nygård Spesial rådgiver BK
  • Presentasjon av Bærum kommunes kontrollsenter v/Kenth-Ivar Martiniussen Driftsleder Energi og alarmsenter BK
  • Oppsummering
  • Befaring av bygget

Kommunegården i Sandvika