Nelfo

Innhold

Bilde av batteri

Batteripakken er lansert

Batterisystemer i boliger

Ny veileder som omhandler installasjon av batterisystemer i bolig. Den tar for seg viktige områder som ventilasjon, plassering, brannsikringstiltak, merking og dokumentasjon.

Elektropodden

Elektropodden er Nelfos egen podcast som tar opp aktuelle temaer og spørsmål fra elektrobransjen.