Bøker og læremateriell

Elforlaget er elektrobransjens eget forlag. Forlaget, som er eid av Nelfo, gir ut håndbøker og fagbøker innen elektrofag, skolebøker for videregående skole og noe læremateriell for teknisk fagskole. I tillegg har forlaget utgivelser for andre fagområder innenfor Nelfo.

Nytt opplag av Montørhåndboka i salg

Nå er både nytt opplag av Montørhåndboka og den nye utgaven av Installasjonsguiden på lager. 

Installasjonsguiden er det nye navnet til Normguiden.

Fagfornyelsen Vg2 elektrofag

I forbindelse med Fagfornyelsen Vg2 elektrofag har Elforlaget utviklet nye lærebøker.

Fagfornyelsen Vg1 elektrofag

NYE LÆREMIDLER

Elforlaget har utviklet nye læremidler for Vg1 elektrofag til Fagfornyelsen. Det blir to bøker i stedet for tre som det er nå.  

Montørhåndboka på Elbok.no

Montørhåndboka er tilgjengelig på elbok.no. Dette er en digital versjon, med alt innhold som finnes i papirutgaven. Boka kan også brukes uten nettilgang (offline).

Om Elforlaget

Elforlaget er Norges eneste fagforlag hovedsakelig for elektrobransjen. Forlaget gir blant annet ut håndbøker og fagbøker innen elektrofag, skolebøker for videregående skole og noe læremateriell for teknisk fagskole.

Forlaget har 2 ansatte, utgir ca. 10 bøker hvert år og har omkring 100 aktive titler i sin portefølje. 

Mange fagområder
Elforlaget gir ut bøker innen blant annet elektroteknikk, elektronikk, automasjon, energifag, tele og data, skipselektro, HMS og personalpolitikk. Utgivelsene spenner fra omfattende lærebøker og veiledning i NEK 400, via bøker som kan brukes i planlegging og prosjektering av elektriske installasjoner, til oppslagsverk og håndbøker som montøren kan bære med seg i lommen.

E-bok
I tillegg til vanlige papirbøker, tilbyr Elforlaget nettbaserte e-bøker. Disse bøkene er multifunksjonelle og universelt utformet. Lærebøker finnes på begge målformer.

Elforlagets katalog

I katalogen er det oversikt over Elforlagets bøker og kurs fra Elskolen. Du kan lese katalogen på nett, eller få den tilsendt.

Last ned pdf.

Ta kontakt med Espen Backe for å få den tilsendt per post.

Elforlagets ressurssider

Elforlagets ressurssider er gratis, og laget for lærere og elever i videregående skole. Her finnes praksisoppgaver, planleggingsverktøy, filmer og bilder. Denne videoen viser "Varmekabler på brennbart gulv".

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.