Nelfo Integrator

Nelfo Integrator er en totalløsning som dekker behovet for dokumentasjon. Består av modulene Nelfo Internkontroll (NIK), Internkontroll kunde (IKK), Kvalitetssikring (KS), Styringssystem for Plan- og Bygningsloven (PBL) og Forvalting, Drift og Vedlikehold (FDV).

AB Elektro forteller om erfaringer med bruk av Nelfo Integrator.

Holmen Elektro fikk beskjed om å sette av tre timer til Det lokale eltilsyn. Etter 45 minutter gikk de. Se hvorfor:

Supportfilmer

Bedriften

Filmen gir en innføring i å opprette bedriftsprofil, fletteord, avviksmelding, prosedyrer, registrere ansatte og tildele appmuligheter og lisenser.

Kalender

Filmen gir en innføring av å opprette kurs, oversikt over eiendeler og kalenderfunksjon.

Prosjekter

Filmen gir en innføring i opprettelse av prosjekt, legge til prosedyrer i prosjektet, legge til deltagere i prosjektet, tips med mappestruktur, bruk av kalenderfunksjon i prosjektet og gi kunden lesetilgang til prosjektet.

App

Hvordan bruke appen Integrator når man jobber i felten. Avvik, avviksstatus, lese prosedyrer, tilgang til prosjekter og varsel av endringer.