Nelfo hovedkontor

Besøksadresse
Middelthuns gate 27
0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5467 Majorstuen
0305 Oslo

Telefon
23 08 77 00

E-post
post@nelfo.no

Organisasjonsnummer 
968 908 383