Nelfo

Innhold

Ansatte

Ansatte
46 ansatte funnet med valgt filtrering.

Ove Guttormsen

Administrerende direktør

Terje Almquist

Senior systemutvikler

Svein Arnesen

Salgssjef Elmagasinet

Cathrine Aspestrand

Direktør Arbeidslivseksjonen

Jobber med: Er Nelfo faste representant i div. arbeidspolitiske utvalg, arbeidsrett, kontrakts – og entrepriserett, mv

Les mer

Espen Backe

Redaktør Elforlaget

Antonio M Barril

Leder Ekspedisjon/innkjøp

Andrè Bartolozzi

Senior Systemutvikler

Joachim Berge-Bang

Advokat/Forhandler

Jobber med: Arbeidsrett, tariff, entreprise- og kontraktsrett, forbrukerjuss, personvern, internasjonale arbeidsforhold, forvaltningsrett

Les mer

Emir Cavka

Produkt- og markedskoordinator

Ben Gjerland

Daglig leder HLF

Matthias Gleiss

Senior systemutvikler

Jan Erik Gulliksen

Digital rådgiver og senior systemutvikler

Lisbeth Gulliksen

Ansvarlig resepsjon/sentralbord

Anne-Grete Hammer

Web- og markedskoordinator

Jon-Steinar S. Hanstad

Direktør teknisk seksjon

Nina Heier Johansen

Koordinator

Svein Hjelmås

Salgsansvarlig Markeds- og kommunikasjonsseksjonen

Inger Elise Holden

Salg ISO-butikken

Gjermund Hovde

Markedssjef, Produktsjef Febdok

Robina Kausar

Kurs- og markedskoordinator Nelfoskolen

Marie Kolderup

Fagkonsulent

Svein Harald Larsen

Fagsjef utdanning

Jobber med: Politisk påvirkningsarbeid innen norsk og internasjonal utdannings- og forskningspolitikk.

Les mer

Åge Lauritzen

Fagsjef nettbasert opplæring

Harald Lid

Direktør økonomi og organisasjon

Anne Berit Lindhagen

Administrasjonssekretær

Lars-Erik Lundgaard

Advokat M.N.A

Jobber med: Kontrakts- og entrepriserett, forbrukerentreprise, tilsynsloven med tilhørende forskrifter, individuell og kollektiv arbeidsrett, foreningsrett, offentlige anskaffelser, forvaltningsrett, husleierett, forsikringsrett

Les mer

Mari Kristine Løvstad

Fagkonsulent

Nils-Erik Magnell

Direktør Marked, Utvikling, Kompetanse

Tor Chr. Mortensen

Fagansvarlig Febdok, El og IKT

Eirik Remo

Fagsjef HMS

Tom Schjerven

Informasjonssjef

Amila Šehić

Controller / Medlemsansvarlig

Bjørn Solberg

Utviklingsleder Febdok

Bjørn Spjutøy

Ansvarlig redaktør Elmagasinet

Rune Stiauren

Senior systemutvikler

Tore Strandskog

Direktør næringspolitikk

Andreas Strømsheim-Aamodt

Fagsjef næringspolitikk

Glenn Rèmi Sundbakken

Produktsjef Eldata

Vigdis Sværen

Fagsjef næringspolitikk

Else-Mona Tjemsland

Økonomisjef

Ingar Tukun

Fagsjef tariff og arbeidsmiljø

Jobber med: Hovedavtalen og overenskomster, arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven. Han er Nelfos representant i tvistesaker med EL & IT.

Les mer

Magne Vitsø

Mediegrafiker

Jobber med: Web-design. Produksjon av Elmagasinet.

Mani Zoraghchi

IT-ansvarlig

Arne Øgård

Forlagssjef

Sølvi Aasen

Prosjektkonsulent

Ramsa Afgan

Lærling Utdanning og rekruttering

Jobber med: Kurs og konferanser