Svein Harald Larsen

Fagsjef utdanning

Politisk påvirkningsarbeid innen norsk og internasjonal utdannings- og forskningspolitikk.

Svein Harald Larsen er styremedlem i NOKUT, og sitter som nestleder i faglig råd elektro. Politikkutvikling og påvirkning av sentrale utdanningsmyndigheter om blant annet å utvikle ny fagskolemodell, tilbudsstruktur i VGS, utvikle kvalitetsmessig god yrkesfaglærerutdanning mm. Har utstrakt samarbeid med NHO felleskapet og El og IT Forbundet i spørsmål om utdanningspolitikk, lærlingeordninger, norske modellen, for å nevne noe. Samt kursvirksomhet på norsk og engelsk.