Om Nelfo

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon.

Nelfo, sammen med medlemsbedriftene, skal gjennom vår kompetanse være en viktig del av løsningen på vår tids viktige samfunnsutfordringer. Vi skal være en viktig bidragsyter for å sikre et seriøst arbeidsliv og vi skal sikre teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser. Vi sitter på mange løsninger som skal sikre overgangen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Vi har løsninger på hvordan vi skal møte eldrebølgen, bygge en moderne teknisk infrastruktur, utvikle smartere bygg, en smartere maritim sektor og et moderne, funksjonelt og samfunnssikkert samfunn.

Medlemsbedriftene i Nelfo skal bidra til å utvikle et smartere samfunn. Sammen bygger vi en sterkere fremtid – smartere.

 

Vi ønsker deg med på laget!
Les om medlemskap i Nelfo og hvordan melde seg inn.