Rammebetingelser

Gode rammebetingelser gir forutsigbarhet og økt lønnsomhet for Nelfos medlemsbedrifter. Hver dag har vi kontakt med sentrale politikere og viktige aktører for å sikre at forutsetningene for å drive en virksomhet er så god som mulig.

Veikart Nelfo

I en verden med store endringer er det viktig å være riktig posisjonert. Økt digitalisering, søkelys på bærekraft og elektrifisering, fornybar kraftproduksjon og et mer fleksibelt og desentralisert kraftsystem er viktige drivere fremover og her vil vår næring spille en viktig rolle.

Nyheter

  1. RNB: Mangler tiltaksplan for mer solkraft

    - Det regjeringen presenterer i revidert nasjonalbudsjett er ingen handlingsplan for hvordan vi skal produsere mer solkraft, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i NHO Elektro.

  2. 5 tiltak for mer solkraft

    - Skal vi nå målet om 8 TWh solkraft innen 2030 må vi bygge ut solkraft på anabole steroider, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i NHO Elektro. Her er 5 tiltak som må på plass for at vi skal nå målet.

  3. Solenergi gir lavere kraftpris

    Ny rapport: - Hvis vi lykkes med å nå målet om å produsere 8 TWh solkraft innen 2030 kan vi vente oss opp mot 10 prosent lavere kraftpris, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i Nelfo.