Rammebetingelser

Gode rammebetingelser gir forutsigbarhet og økt lønnsomhet for Nelfos medlemsbedrifter. Hver dag har vi kontakt med sentrale politikere og viktige aktører for å sikre at forutsetningene for å drive en virksomhet er så god som mulig.

Veikart Nelfo

I en verden med store endringer er det viktig å være riktig posisjonert. Økt digitalisering, søkelys på bærekraft og elektrifisering, fornybar kraftproduksjon og et mer fleksibelt og desentralisert kraftsystem er viktige drivere fremover og her vil vår næring spille en viktig rolle.

Nyheter

  1. - Det blir strømkrise

    - Nok strøm til rimelige priser var en gang et konkurransefortrinn for Norge. Nå er den fordelen i ferd med å forvitre og vi risikerer et kraftunderskudd, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i Nelfo. Les hva Nelfo mener politikerne bør gjøre for å unngå strømkrisen.

  2. Statsbudsjettet 2024: For lite, for sent

    - Nok en gang velger regjeringen å lukke øynene for det enorme potensialet for konfliktfri energi som kan hentes fra energieffektivisering og lokal solkraftproduksjon, sier Tore Strandskog i Nelfo.