Rammebetingelser

Gode rammebetingelser gir forutsigbarhet og økt lønnsomhet for Nelfos medlemsbedrifter. Hver dag har vi kontakt med sentrale politikere og viktige aktører for å sikre at forutsetningene for å drive en virksomhet er så god som mulig.

Veikart Nelfo

I en verden med store endringer er det viktig å være riktig posisjonert. Økt digitalisering, søkelys på bærekraft og elektrifisering, fornybar kraftproduksjon og et mer fleksibelt og desentralisert kraftsystem er viktige drivere fremover og her vil vår næring spille en viktig rolle.

Nyheter

  1. Viktig med fortsatt støtte til ENØK

    - For elektronæringen er det viktig at regjeringen viderefører støtten til energieffektivisering og solstrøm, sier Tore Strandskog i Nelfo. I innspillet til neste års statsbudsjett vil det være Nelfos viktigste budskap.

  2. Foreslår å endre skatt på solstrøm

    Gjennomslag for Nelfo: SV, med støtte fra Høyre, foreslår nå å endre reglene for skatt på solstrøm etter innspill fra Nelfo. – Vi ser at skatt på solstrøm reduserer folks vilje til å investere i solcelleanlegg, sier Andreas Strømsheim-Aamodt.