Solenergi gir lavere kraftpris

Publisert

Ny rapport: - Hvis vi lykkes med å nå målet om å produsere 8 TWh solkraft innen 2030 kan vi vente oss opp mot 10 prosent lavere kraftpris, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i Nelfo.

Nylig lanserte Nelfo, sammen med Fornybar Norge, Solenergiklyngen, NBBL og Norsk Eiendom, rapporten Virkemidler for 8 TWh solkraft innen 2030.

- Skal vi lykkes med utbyggingen av solkraft slik at vi når Stortingets produksjonsmål for solkraft er det en rekke barrierer som må adresseres. Norge har ambisiøse mål, og skal vi lykkes må eiere av bygg og solkraftprodusenter mobiliseres til å investere i størrelsesorden 80-100 milliarder kroner. Og da trenger vi gode rammebetingelser, sier Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef for næringspolitikk i Nelfo.

Dette mener Nelfo er viktig for at vi skal nå 8 TWh-målet:
  • 8 TWh solkraft er ikke mulig uten effektive og virkningsfulle tiltak. Tiltak som kun forbedrer lønnsomheten kan bidra positivt, men vil ikke være tilstrekkelig.
  • Innretningen på strømstøtten, begrensede delingsmuligheter for overskuddskraft, og mangel på tilstrekkelig kompetanse og kvalifisert personell reduserer de økonomiske incentivene til å investere i solcelleanlegg.
  • De viktigste kategorier av solkraft for å nå målet om 8 TWh innen 2030 er bygningsmonterte anlegg av alle typer og i noen grad anlegg på grå arealer. Anlegg på grønne arealer kan være økonomisk attraktive, men for mange slike prosjekter kan det være svært tidkrevende å innhente nødvendige tillatelser
  • Store bygningsmonterte anlegg kan nok i noen tilfeller være privat- og bedriftsøkonomisk interessante allerede, for eksempel dersom egenforbruket er høyt og/eller anlegget ikke medfører betydelige nettkostnader.
  • Mer strømdeling, mer omfattende fritak for nettkostnader eller offentlige avgifter, eller pålegg om solkraft på bygg eller ved offentlig infrastruktur vil bidra til høyere eller raskere utbygging enn vi ellers ville ha sett, men målet om 8 TWh solkraft i Norge innen 2030 vil ikke nås uten mer presise virkemidler som styrker lønnsomheten.
  • For kunder som ikke investerer i solkraft vil fordelen av lavere kraftpris være høyere enn en eventuell økning i nettleie.