Veikart Nelfo – Trender og muligheter

Nelfos veikart er ment å gi en pekepinn på hvilke muligheter og utfordringer Nelfo-medlemmene står overfor de nærmeste årene. Og da snakker vi ikke om hva som kan skje om 10 – 15 år. Vi snakker her om hva som skjer i dag, og de neste 2- 3 årene.

Målsettingen er å jevnlig revidere dette dokumentet, slik at Nelfo løpende kan bidra til at våre medlemmer kan orientere seg i de viktigste trendene og mulighetene.