Arne Sørsdahl

Advokat

Kontrakts- og entrepriserett, forbrukerentreprise, fast eiendom og offentlige anskaffelser.

Arne Sørsdahl har spiss kompetanse innen entrepriserett, og har bistått ulike aktører i byggebransjen siden 1995. Arne har arbeidserfaring fra advokatfirmaet Grette, DLA Piper og Bing Hodneland advokatselskap. I tillegg har han vært konsernadvokat i GK Norge og Aibel ASA.

Selv om Arne har bistått både entreprenører, byggherrer, arkitekter, rådgivere, eiendomsutviklere og sameier, har hovedtyngden av hans kunderelasjoner alltid vært innen tekniske totalunderentreprenører. Han har således opparbeidet seg en god bransjeforståelse, og vil kunne gi riktig medlemsstøtte i alle prosjektets faser.