Cathrine Aspestrand

Direktør Arbeidslivseksjonen

Er Nelfo faste representant i div. arbeidspolitiske utvalg, arbeidsrett, kontrakts – og entrepriserett, mv

Cathrine Aspestrand har bakgrunn fra det private næringsliv og har i flere år drevet egen advokatpraksis i Oslo, før hun gikk over i Nelfo som advokat og forhandler. Cathrine ble leder av arbeidslivsavdelingen i 2014, og har hovedansvaret for oppfølging av avdelingens hovednedslagsfelt. Cathrine sitter i Nelfos ledergruppe og har som del av det organisatorisk og administrativt ansvar, men jobber også operativt med  medlemsservice.

Hun er sekretær i Nelfos arbeidspolitiske utvalg( AGU) og sitter i Nelfos engere utvalg under tariffoppgjørene for Landsoverenskomsten for elektrofag. Hun er Nelfos faste representant i NHOs arbeidslivsutvalg og er Nelfos representant i ulike arbeidspolitiske utvalg og fora i NHO. Hun er også Nelfos representant og sitter i NHOs delegasjon under sentrale tariffoppgjør og Hovedavtaleforhandlinger.