Easees ladebokser kan brukes uten tiltak

Publisert

Elsäkerhetsverket i Sverige har konkludert med at allerede installerte ladebokser av typen Home eller Charge kan brukes uten tiltak. Både Nkom og DSB stiller seg bak beslutningen.

- DSB og Nkom har håndtert denne saken på en ryddig og god måte ved å avvente rettsbehandlingen i Sverige, før man iverksetter tiltak i Norge. Dette har vært en utfordrende sak for alle involverte, og jeg mener at man nå har landet på den beste løsningen, og at tiltakene tjener elsikkerheten totalt sett, sier Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, teknisk direktør i NHO Elektro.

Ved å overvåke og rapportere inn avvik til myndighetene, gir dette et reelt bilde av risikoen på produktene. Det er mange fordeler med å ha denne typen overvåking innebygget i produktene, og jeg ønsker mer av dette.

- Passive produkter utgjør en større usikkerhet enn produkter som inneholder sensorer og overvåking, og kan følges med på over tid. Elektrobransjen er avhengig av dokumentert elsikkerhet på alle produkter og jeg tror det har vært mye læring i denne prosessen, sier Hanstad.

Både Nkom og DSB er enige i Elsäkerhetsverket sin konklusjon og melder at det samme gjelder for Norge. Bakgrunnen for vedtaket er at risikoen for alvorlige feil er så lav at det ikke er formålstjenlig å kreve at tiltak blir utført på allerede installerte ladebokser.

Les mer hos DSB: Råd til deg som har Easee-lader