Tariffoppgjøret 2024

På denne siden finner du overordnet informasjon om oppgjøret sammen med lenker til sider og veiledere som er nyttige for deg i forberedelsene til tariffoppgjøret 2024. Siden oppdateres fortløpende.

Disse kan bli tatt ut i streik

EL og IT Forbundet har varslet plassfratredelse for 2 747 arbeidstakere som er bundet av LOKen. 60 virksomheter kan bli rammet av streik. Se hele listen og les mer om hvordan bedriftene må forberede seg.

Viktige forberedelser for bedriftene:

Dersom du har kunder eller leverandører som er bundet av en av disse tariffavtalene, så vil din produksjon eller leveranse kunne bli påvirket av det. Du bør derfor sende ut varsel om fristforlengelse til dine kunder, leverandører eller andre.

Streik i annen bedrift kan også medføre at din produksjon blir rammet på den måten at du ikke kan sysselsette egne ansatte og må permittere. I slike tilfeller gjelder ingen varslingsfrist, men du må varsle om permitteringen så snart som mulig. Det er viktig å huske på at det også i slike tilfeller er nødvendig å drøfte permitteringen med tillitsvalgte.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.