Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Næringsbygg

Mange av landets offentlige og private nærings- og yrkesbyggaktører ønsker seg vesentlig lavere energibruk, bedre inneklima, bedre sikring mot brann og innbrudd og lavere driftskostnader. Rådgivning, prosjektering og installasjon av integrerte tekniske løsninger i næringsbygg er kjernekompetansen til mange av Integras medlemsbedrifter.

Får å oppnå bedre lønnsomhet i næringsbygg, bør ITB (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) benyttes. Metodene for å sikre gode ITB løsninger er beskrevet i Standard Norges NS 3935:2011.

Eiendomsselskaper

Integra har etablert et tett samarbeid med landets eiendomsselskaper og deres rådgivere. Samarbeidet med Grønn Byggallianse (GBA) og  Norsk Eiendom har ført til økt forståelse for tenkingen til partene i verdikjeden innen utvikling og drift av næringseiendommer.

Møteplasser for ITB

En av våre  viktigste møteplasser er ITB Brukerforum hvor totalt rundt 400 deltagere fra hele verdikjeden – eiendomsselskaper, prosjektledere, rådgivere, entreprenører og systemintegratorene regelmessig møtes for å dele kunnskap og for å fjerne barrierer som hindrer bedre løsninger.

Så langt er det etablert ITB Brukerforum i Oslo, Østfold, Hordaland/Bergen, Stavanger og Trondheim.

Komitéarbeid

I tillegg er Integra og foreningens medlemmer aktive i komité SN 025/K Bygningsautomatisering i Standard Norge - komiteen er Norges speilkomité i ISI/TC 205Building Environment Design/ WG Building control system design og CEN/TC 247 Buiding Automation, Controls and Building Management.

Ta gjerne kontakt om du og din bedrift vil vite mer om våre møteplasser!