HLF

Heisleverandørenes Landsforening

Sikkerhet, lover og regler

Oppføring og endring av heisanlegg er søknadspliktig tiltak utført av godkjent foretak i henhold til Plan- og bygningsloven. Heis skal være utført i tråd med Heisdirektivet (2014/33/EU). Øvrige løfteinnretninger utføres i tråd med blant annet Maskindirektivet (2006/42/EF).

Grunnleggende sikkerhetsrutiner for heiser
Last ned brosjyren her

Noen utvalgte sikkerhetsnormer for løfteinnretninger:

NS-EN 81-20 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Heiser for transport av personer og varer - Del 20: Personheiser og vare- og personheiser

NS-EN 81-50 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Undersøkelser og prøvinger - Del 50: Utformingsregler, beregninger, undersøkelser og prøvinger av komponenter til heiser

NS-EN 81-3 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av løfteinnretninger - Del 3: Elektriske og hydrauliske småvareheiser

NS-EN 81-28 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Heiser for transport av personer og varer - Del 28: Fjernalarm på personheiser og vare- og personheiser

NS-EN 81-58 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Undersøkelse og prøvinger - Del 58: Prøving av etasjedørens brannmotstand

NS-EN 81-70 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 70: Tilgjengelighet til heis for personer inklusive funksjonshemmede personer

NS-EN 81-71 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 71: Vandalsikre heiser

NS-EN 81-72 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 72: Brannmannsheiser

NS-EN 81-73 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 73: Heisers virkemåte i tilfelle brann

NS-EN 81-77 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 77: Heiser utsatt for jordskjelv

NS-EN 81-80 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Eksisterende heiser - Del 80: Regler for forbedring av sikkerheten i eksisterende personheiser og vare- og personheiser

NS-EN ISO 13857 Maskinsikkerhet - Sikre avstander til faresoner for øvre og nedre kroppsdeler (ISO 13857:2008)

NS-EN 12385-5 Ståltau - Sikkerhet - Del 5: Ståltau for heiser

NS-EN ISO 12100 Maskinsikkerhet - Hovedprinsipper for konstruksjon - Risikovurdering og risikoreduksjon (ISO 12100:2010)

NS-EN 115-1 Sikkerhet for rulletrapper og rullende fortau - Del 1: Utførelse og installasjon

NS-EN 115-2 Sikkerhet for rulletrapper og rullende fortau - Del 2: Regler for oppgradering av sikkerheten på eksisterende rulletrapper og rullende fortau

NS-EN 13015 Vedlikehold av heiser og rulletrapper - Regler for vedlikeholdsinstruksjoner

NS-EN 12015 Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiliestandard for heiser, rulletrapper og rullende fortau - Utstråling

NS-EN 12016 Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiliestandard for heiser, rulletrapper og rullende fortau - Immunitet

Normer kan kjøpes hos Norsk Standard www.standard.no