HLF

Heisleverandørenes Landsforening

Styre og tillitsvalgte

Nedenfor finner du HLF-styrets sammensetning.

HLF-styret

Styreleder:
Rune Finne, Alimak Group Norway AS

Nestleder:
Harald Torsøe, Schindler AS

Styremedlemmer:
Richard Huber, KONE AS
Børre Skjærlund, OTIS AS
Morten Braastad, TK Elevator Norway AS
Jørn Apeland, Uniheis AS
Andreas Ole Nygaard, Orona Norway AS
Tor Arne Aas, TKS Heis AS
Jon Terje Lian, Lian Heis AS