Kunnskapsløftet 2024

NEK 700 // IT-sikkerhet // Kunstig intelligens // Bærekraft

IT-sikkerhet/Digital sikkerhet for elektrobedrifter

Kompetanseprogrammet IT-sikkerhet/Digital sikkerhet for elektrobedrifter består av 4 Teams-samlinger (hver på 2-3 timer), 3 Elflix-kurs, veilederen "En introduksjon til IT-sikkerhet for el- og ekominstallatøren" og utvalgte podcast-episoder.

Påmelding her
NB! Her er det daglig leder som må tildele de ansatte deltakelse. 

Ettersom IT-sikkerhet omfatter alle deler av virksomheten, er dette et kurs som passer alle. Det er en viktig del av de tjenestene bedriften leverer ut i markedet, så vel som for intern drift. Kurset gir grunnleggende innføring i digital sikkerhet. Foredragsholder er Torgeir Waterhouse. Han har arbeidet med IT og digital sikkerhet i over 20 år, og er rådgiver for store og små virksomheter på temaet. Han er bidragsyter på en rekke konferanser og er synlig i media.

Kurset består av fire samlinger på MS Teams, med live foredrag. Deltagerne bruker Elflix som kunnskapsbase mellom samlingene. Det er satt opp tre timer for hver sesjon, to timer undervisning og èn time til spørsmål og diskusjon.

Som deltager får du gratis tilgang til Elflix premium fra og med den uken kurset starter og til og med en uke etter kurset er avsluttet.

 

Påmelding via Min Nelfoside

IT-sikkerhet for el- og ekominstallatører

I samarbeid med Otte har Nelfo laget en veileder som har som mål å gjøre leseren i stand til å tilby sikre IT-installasjoner, samt være en god rådgiver for kunden.

Last ned via Min Nelfoside
- Tilgjengelig for medlemmer

Bestill tilgang i elbok-portalen
- Medlemmer kr. 0,-
- Andre kr. 250,-

En introduksjon til IT-sikkerhet

Kurset omhandler viktigheten av å ha et fokus på IT-sikkerhet i bedriften. Videre beskrives sikkerhetsbrister og utfordringer som kan oppstå for tjenester til sluttbruker, samt intern drift. Kurset tar for seg konstruktiv bruk av data med tanke på GDPR. Innholdet tar også for seg roller og organisering av IT-sikkerhetsarbeidet i bedriften. Du blir også kjent med hvordan du kan kartlegge, overvåke og dokumentere arbeidet innen IT-sikkerhet. Vi dykker også inn i Nelfo sin veileder for IT-sikkerhet, der stegene i et prosjekt sees på med tanke på IT-sikkerhet. Til slutt oppsummerer kurset de viktigste områdene og gir tips til veien videre.

En introduksjon til IT-sikkerhet for ledere i el- og ekombedrifter

Med fokus på deg som leder, gir dette kurset en overordnet tilnærming til IT-sikkerhet og gir deg den nødvendige kunnskapen for å sette i gang viktige prosesser og etablering av robuste sikkerhetsrutiner. Du vil lære om ledelsens ansvar for sikkerhet, styringssystemer, dokumentasjon og rapportering. Vi tar også opp viktige temaer som persondata, andre data i virksomhetens kontroll og relevante regelverk som påvirker din virksomhet.

Mobil sikkerhet – et kurs fra Telenor

DNB rapporterte tidligere år om en 937% økning i svindelforsøk mot nordmenn de siste tre årene. Hvilke typer av angrep mot mobile enheter bør man som sluttbrukere kjenne til for å kunne være i stand til å identifisere disse? I dette kurset fra Telenor vil du lære om mobil sikkerhet. Svindelforsøk og cyberangrep rammer i aller høyeste grad mobile brukere. Derfor får du her vite om de vanligste svindel- og skadevaretypene som blir benyttet for å angripe mobile enheter/brukere.

Hør om IT-sikkerhet i Elektropodden: