Energismarte Bygg Konferansen 2023

16. – 17. februar på Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Program

16. februar

09.0010.00
Registrering og utstillingen åpner
Det blir servert kaffe og noe å bite i fra 09.00, deltakere oppfordres til å komme tidlig.
10.0013.00
Program før lunsj
Velkommen

Thomas Liland-Vik, styreleder IEE og daglig leder KE Automasjon

Energieffektivisering; Det beste tiltaket for å bruke kraften vår riktig

Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen

Norge trenger mer kraft, og potensialet for strømsparing i bygninger er stort
  • Hvilken rolle kan NVE ha som ENØK-koordinator?
    v/Maren Aschehoug Esmark, seksjonssjef i NVE - Energibruk og Europeiske rammebetingelser

  • Nå haster det å energieffektivisere næringsbyggene.
    v/Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør, Norsk Eiendom
11.0011.15
Pause
Den beste energien er den vi ikke bruker – er vi i rute?

Energikommisjonen kommer med sin rapport 1.februar- har de svart på våre forventinger på energieffektivisering og egenproduksjon?
Innledning v/ Bård Folke Fredriksen, NBBL.

Politikere i diskusjon
v/ moderator Tore Strandskog, næringspolitisk direktør, Nelfo.

Disse politikerne deltar:
Elisabeth Sæther, (OED)
Lars Haltbrekken (SV)
Ingrid Liland (MDG)
Sofie Marhaug (R)
Bård Ludvig Thorheim (H)
Alfred Bjørlo (V)

Kommentarer fra forbruker-, eiendoms- og næringsorganisasjoner
v/Bård Folke Fredriksen, Tone Tellevik Dahl og Frank Jaegtnes.

13.0014.00
Lunsj
14.0017.00
Program etter lunsj
Strømprisen skyter i været, og høsten 2022 innførte regjeringen strømstøtte til næringslivet

IEE presenterer eksempler på gode tiltak som reduserer strømregningen.

Eiendomsselskap sparte 80% på strømregningen
v/ Martin Rafdal, byggherreansvarlig, Glamox

Effektiv energistyring: Fra kartlegging til kontroll
v/ Camilla Draugedalen, fagspesialist, avd. Energi og Smartteknologi i Norconsult

Fasekompensering – et konkret energieffektivt tiltak med stort potensiale
v/ Kjell Norberg, salgssjef, Micro Matic Norge AS

Energilagring på Fjell i Drammen
v/ Geir Andersen, virksomhetsleder, Drammen Kommune
- TBA

14.4515.00
Pause
Hvorfor samspillet mellom de tekniske fagene er viktig

Tor Arne Fallet, ITB/ Teknisk koordinator ED Prosjekt AS

Utfordringene sett gjennom øynene til rørentreprenørene
v/ Eli Heyerdal Eide, fagsjef Rørentreprenørene Norge

Samtale om problemstillingen, moderert av Andreas Strømsheim-Aamodt med:

Thomas Liland-Vik, KE Automasjon
Nariman Fakhraee, Schneider Electric
Jill Klausen, JM Hansen
Eli Heyerdal Eide, Rørentreprenørene Norge
John Dahlberg Årstad, Newsec
Geir Andersen, Drammen kommune

Foredrag og avslutning med Olaf Tufte
17.0018.00
Åpen utstilling og forfriskninger
18.3022.00
Aperitiff og middag med kåring og mini-konsert med Marion Ravn

17. februar

09.0012.00
Program dag 2
Solkraft og batterilagring i yrkesbygg. Slik blir det lønnsomt og enkelt for kundene

Det kan være god lønnsomhet å installere solcelleanlegg på takflater og fasader på yrkesbygg. Med et batterisystem kan også forbrukstopper flates ut. Dersom batteriløsningen integreres med byggets SD-anlegg ligger det til rette for samhandling med annet teknisk utstyr.

Vi ser et gryende tilbud av energitjenesteselskaper vokse frem. Det handler om å gjøre det enkelt for kundene, tilby velprøvd teknologi til forutsigbare priser, totalansvar for drift og kanskje også finansiering.

Erfaringer med  solkraft og batterilagring i yrkesbygg v/Carl Christian Strømberg, Adm. Dir Solcellespesialisten

Energitjenesteleverandørene gjør det enkelt og lønnsomt for kunden v/ Bjørn Thorud, CTO Solkraft i Aneo

Pause 15 min.

Energiledelse i bygninger gir innsikt og bedre investeringsbeslutninger

Energiledelse i bygninger handler om å se muligheter for å effektivisere energibruken.  De fleste vil raskt oppdage at det også lønner seg økonomisk å se på energibruken i bygningsmassen, samtidig som miljøprofilen styrkes. 

Energiledelse gir bedre beslutningsgrunnlag for små og store energitiltak, på veien til reduserte energikostnader og gi et bedre klimaregnskap

Energiledelse, slik går du frem v/Hans Even Helgerud, spesialrådgiver Norsk Energi og komiteleder SN/K295 Energiledelse og tilhørende systemer

Energiledelse i bygg gir innsikt og resultater v/ Magnhild Kallhovd, seksjonsleder Energi og miljø Oslobygg

Pause 15 min

Yrkesbygninger: Utskifting av kvikksølvholdig og lite energieffektiv belysning – et milliardmarked som våkner i 2023?

I løpet av 2023 fases flere miljøskadelige lyskilder ut av markedet. Ved å skifte til LED-belysning og strømstyring kan man spare 50-80% av energien, redusere driftsutgiftene grunnet færre lyskildebytter – og samtidig øke komforten og lyskvaliteten. 

Strømforbruket til belysning i norske bygg er om lag 7 TWh årlig og de neste årene vil fornyelse av belysning kunne gi store besparelser i strømforbruket.

Utskifting av kvikksølvholdig og lite energieffektiv belysning – et milliardmarked som våkner i 2023?  v/ Fagansvarlig Jens Eddie, Lyskultur

---------------------

12.00 Avsluttes med grab and go lunsj.