Forskrift om maskiner (Maskindirektivet)

Kurset er en generell gjennomgang av Forskrift om maskiner, og tilhørende norm NEK EN 60204-1. Normen setter krav til utførelsen av det elektriske anlegget på maskinen.
Kursinnhold

Varighet: 1 dag
 • Formål
 • Håndhevende myndigheter
 • FEL-FEU-FM
 • Virkeområde, hva er en maskin
 • Hvem forskriften retter seg mot
 • Risikovurdering tverrfaglig
 • Samsvarserklæring type IIA og B, og CE-merking
 • Krav til dokumentasjon
 • Forskrift om utførelse av arbeid, når maskinen er satt i drift.
 • Ansvar og rollefordeling
 • Grensesnitt elektrisk installasjon – maskin
 • NEK EN 60 204-1 Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning

Målgruppe

Montører og saksbehandlere, installatører og rådgivere i elektrobransjen, produsenter, leverandører, innkjøpere, vedlikeholdsledere og vedlikeholdspersonell.