NEK 405-2-3 Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig (helårs- og fritidsbolig) ved avhending

Hensikten med den tekniske tilstandsvurderingen er å opplyse kjøper om tilstanden på det elektriske anlegget, herunder farer, og hva det sjablonmessig vil koste å bringe det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand. Det skal også foretas en vurdering av de anleggsdeler som har en kort gjenværende levetid, samt en vurdering av anleggets kapasiteter.

NEK EN 405-2-3 er laget av NK219. Det er en nasjonal standard som er en del av standardserien NEK 405 Kompetanse for kontrollforetak og personell.

Kurset er eksamensrettet for de som ønsker å sertifisere seg.

Kursets mål

 • Formålet med standarden og kurset er å tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet for å få et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp, knyttet til den elektriske installasjonen.

Kursinnhold

Varighet: 2 dager

Dag 1 fra 09.00-16.00 og dag 2 fra 09.00-16.00. Eksamen kan gjennomføres senere etter avtale med DNV/NEMKO. 

Innhold:
 • Avhendingsloven §2-18, gjelder ved boligsalg
 • NK219
 • Hva er NEK405-2-3:
  • Formål og hensikt
  • Kvalifikasjoner, eksamen og resertifisering.
 • Rapportering iht. NEK405-2-3:
  • Mandatet for kontrollen
  • Sette tilstandsgrader (TG1, 2 og 3) på levetid og elektrotekniske avvik.
  • Anleggets kapasiteter, egnet til forutsatt bruk hva er det.
  • Kalkulasjon, sjablongmessig prising av avvik.
  • Normative og informative kontrollpunkter.
  • Obligatoriske avklaringspunkter med huseier.
  • Sette referansenivå for installasjonen.
  • Hva skal rapporten minst inneholde.
 • Nyinstallasjon, utvidelse og endring, hvordan vurderer vi dette.
 • Datomerking på elektrisk utstyr, kan si noe om når det er installert.
 • Tidstypiske installasjoner.
 • FEL §12 Dokumentasjon, og verifikasjon av eksisterende installasjoner, føringer fra DSB.
 • Elektrotekniske avvik, gjennomgang av sikkerhetskravene i FEL §20 til 38, hva er et avvik.
 • Forskriftsendringer FEB-88 til NEK400:2022

 

Eksamen

Kurset gir et godt kompetansegrunnlag for å gjennomføre sertifiseringseksamen. 

Eksamen har varighet på 4 t og består av 2 caseoppgaver med totalt 20 spørsmål, og flervalgsoppgaver, 20 spørsmål.

Hjelpemidler ved sertifisering:
Hjelpemidler som benyttes i en vanlig arbeidsdag kan benyttes under eksamen. Det anbefales å ta med forskrifter og normer, tillates også digitale dokumenter. (Ikke Google)

Etter kurs avlegges eksamen med Nemko eller DNV via Teams, eller på et av bibliotekene de samarbeider med. Ønsket dag og tid for eksamen avtales nærmere med sertifiseringsorganet og oppgis i søknadsskjema. Det anbefales å bruke noen dager etter kurs til forberedelse før eksamen tas.

Søknadsskjema og mer informasjon om de ulike sertifiseringsordningene hos DNV og Nemko finner du under disse linkene:

NEMKO

DNV

Du velger selv om du ønsker å forholde deg til Nemko eller DNV ved søknad for eksamen og eventuell sertifisering. Avgift for selve eksamen og eventuelt sertifikat går direkte via deg og Nemko/DNV. Det gis 15% rabatt til Nelfomedlemmer, se mer her

Målgruppe

Kurset er beregnet for elkontrollører, kontrollører hos sakkyndig selskap eller DLE, Installatører, rådgivende ingeniører, saksbehandlere, elektrikere.

 1. , Nelfo Bergen og Omegn

  NEK 405-2-3 Avhending

  Hensikten med den tekniske tilstandsvurderingen er å opplyse kjøper om tilstanden på det elektriske anlegget, herunder farer, og hva det sjablonmessig vil koste å bringe det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand. Det skal også foretas en vurdering av de anleggsdeler som har en kort gjenværende levetid, samt en vurdering av anleggets kapasiteter.

 2. , Torp Hotel

  NEK 405-2-3 Avhending

  Hensikten med den tekniske tilstandsvurderingen er å opplyse kjøper om tilstanden på det elektriske anlegget, herunder farer, og hva det sjablonmessig vil koste å bringe det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand. Det skal også foretas en vurdering av de anleggsdeler som har en kort gjenværende levetid, samt en vurdering av anleggets kapasiteter.

Relevante nettkurs

 1. Bolignormen NEK 400:823

  Dette kurset gir deltakeren innsikt i hva FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, §16 mener med «egnet til den forutsatte bruk» og hvordan NEK 400 – 8 – 823 legger konkrete føringer for hvordan dette skal oppfylles i en bolig.

 2. Måleteknikk for sluttkontroll

  Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til myndighetens krav til dokumentasjon og sluttkontroll av et elektrisk anlegg. Deltakeren skal også kjenne til hvordan sluttkontrollmålinger utføres ved hjelp av en installasjonstester, samt være i stand til å vurdere måleresultater.