Elektriske installasjoner i landbruk

Kurset tar for seg installasjoner i driftsbygninger i landbruket med de spesielle forhold, som system, støv, smuss, med mer. Kurset legger vekt på krav i fel, NEK 400 og NEK 400 Landbruk.

Kursinnhold

Varighet: 1 dag
  • Forskrift, krav og aktuelle normer
  • Spesielle behov og krav til driftsbygninger
  • Teknisk spesifikasjon NEK 400 Landbruk
  • Jordingsutfordringer
  • Overvåking og varsling
  • Dokumentasjon

Målgruppe

Faglig ansvarlig, saksbehandlere, montører, rådgivere, lærere, tilsyn og eier/bruker.

Relevante nettkurs

  1. NEK 400:2018 - endringer

    Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning til NEK 400, oppbygning og struktur. Kurset kommer ikke til å ta for seg hele NEK 400: 2018, men er ment som en rask oppdatering i de viktigste endringene fra 2014.