Elektriske installasjoner i medisinske områder

Kurset tar for seg planlegging, valg av utstyr og utførelse av elektriske installasjoner i medisinske områder.

Kursinnhold

Varighet: 1 dag
  • Definisjon av medisinske områder (operasjonssaler, legesentre, veterinærsentre, tannlegekontorer, med mer)
  • Gruppe 1 og 2 områder
  • Forskrifter, krav og aktuelle normer
  • Jordingsutfordringer
  • Nød- og reservestrøm
  • Overvåking og varsling
  • Dokumentasjon

Målgruppe

Faglig ansvarlig, teknisk personale på sykehus, saksbehandlere, montører, driftsledere, lærere, tilsyn.

Relevante nettkurs

  1. NEK 400:2018 - endringer

    Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning til NEK 400, oppbygning og struktur. Kurset kommer ikke til å ta for seg hele NEK 400: 2018, men er ment som en rask oppdatering i de viktigste endringene fra 2014.