Elektrotermografering i praksis

Kurset er tilpasset deg som skal utføre termografi i praksis. Du får grunnleggende innføring i begreper og teori før vi i siste halvdel av kurset gjennomgår praktisk bruk av ditt eget kamera. Hvis du ikke har eget kamera, kan du låne av oss eller samarbeide med en annen deltaker.

Dette er et dagskurs med hovedfokus på de praktiske elementene i termografering, med nyttige tips om hvordan unngå unødige feil. Kurset inneholder ikke sertifisering i henhold til NEK 405-1. Det kurset finner du her:

Elektrotermografi (NEK 405-1). Forberedende kurs for eksamen og sertifisering via Nemko/DNV.