Jordingssystemer

Gira på jording? Lær mer om hvordan ulike jordingssystemer funker og hvordan du kan sette dem opp.

Relevante nettkurs

  1. Måleteknikk for sluttkontroll

    Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til myndighetens krav til dokumentasjon og sluttkontroll av et elektrisk anlegg. Deltakeren skal også kjenne til hvordan sluttkontrollmålinger utføres ved hjelp av en installasjonstester, samt være i stand til å vurdere måleresultater.