NEK 400 for energientreprenører

Kursinnhold

 • Generell innføring i lover, forskrifter (veiledning i forskrifter) og relevante normer
 • Grensesnitt mellom ulike forskrifter (fel, fef etc.)
 • Sikkerhetskrav i fef, og hvilke normer/løsningen kan benyttes
 • Hvordan benytte NEK 400:2018 i forsyningsanlegg?

Ulike beskyttelsestiltak

 • mot brann
 • mot berøring
 • mot overstrømmer for kabler/ledninger

Valg og justering av vern

 • valg ved lange kabellengder som f. eks. veilys
 • backup
 • selektivitet

Gjennomgående fokus på

 • Risikovurdering ved prosjektering og utførelse
 • Dokumentasjon og sluttkontroll
 • Installasjoner på bygge- og nedrivingsplasser
 • Spørsmål og svar

Målgruppe

Energimontører og energientreprenører