NEK 400:2022 – dagskurs

Dette kurset legger vekt på å gi innsikt og forståelse av siste versjon av NEK 400, med de endringene som trår i kraft i 2022. Krav til de ulike fordelingssystemene, krav til beskyttelse og jordingssystemer er sentrale elementer i kurset.

Kursinnhold

Varighet: 1 dag

Kurset omfatter relevante krav i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) og fordypning i NEK 400: 2022. Herunder normens oppbygging, hvordan tolke, sikkerhetskrav, krav til utstyr og verifikasjon.

  • Relevante lover og forskrifter
  • Normens oppbygging
  • Hvordan lese NEK 400?
  • Endringene i NEK 400:2022
  • Sikkerhetskrav (del 4)
  • Valg og montasje av utstyr (del 5)
  • Sluttkontroll og verifikasjon (del 6)
  • Kort om betydningen og nyhetene i NEK 399:2022

Målgruppe

Faglig ansvarlig, saksbehandler, rådgivere, montører, lærere.

Relevante nettkurs